dinsdag, 09 mei 2017 18:38

Laan van Bol'Es gaat op de schop

Schiedam - De gemeente Schiedam gaat de verkeersveiligheid van de Laan van Bol'Es verbeteren. De werkzaamheden starten begin juli 2017 en zijn volgens planning eind augustus afgerond.

De laan is nu breed opgezet, waardoor automobilisten hoge snelheden bereiken. Dit veroorzaakt onveilige situaties. In samenspraak met bewoners en bedrijven uit de omgeving van de Laan van Bol’Es is het inrichtingsplan voor de Laan van Bol’Es opgesteld. In de nieuwe situatie worden maatregelen getroffen waarmee de verkeersveiligheid wordt verbeterd, zoals de aanleg van een rotonde op de kruising met de Van Beethovenlaan. De verkeersmaatregelen zijn afgestemd met de gemeente Vlaardingen.

Participatie
Belanghebbenden (bewoners, scholen, instellingen, hulpdiensten en bedrijven) zijn vanaf het begin meegenomen in dit project. De gemeente Schiedam heeft in samenspraak met alle partijen de randvoorwaarden voor de uitvoering bepaald. De wensen en behoeftes zijn zoveel mogelijk meegenomen in de opdracht naar de aannemer. Voor start werkzaamheden organiseert de gemeente samen met de aannemer een informatieavond waarin planning, fasering, verkeersmaatregelen en uitvoering aan bod komen. De omgeving ontvangt tijdig een uitnodiging.

Aannemer
De werkzaamheden aan de Laan van Bol’Es bestaan voornamelijk uit asfaltwerkzaamheden. De aannemer is geselecteerd op basis van planning, werkmethode, prijs en verkeersveilig werken. Begin juli start aannemer Dura Vermeer uit Rotterdam met het uitvoeren van de werkzaamheden. Momenteel worden de voorbereidingen voor de start van het werk opgepakt.

Planning
Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de Laan van Bol’Es heeft Irado afgelopen februari een aantal bomen gekapt. De gerooide bomen worden binnen het project vervangen door nieuwe bomen. Netbeheerder Stedin en waterleidingbedrijf Evides zijn eind maart gestart met de werkzaamheden aan de gas- en waterleiding. De huidige gas- en waterleiding zijn verouderd en aan vervanging toe. Deze werkzaamheden vinden voor de start van het project plaats, zodat er geen conflicten ontstaan tijdens de uitvoering. Het project wordt gedeeltelijk uitgevoerd tijdens de schoolvakantie, begin juli tot eind augustus. Het is een bewuste keuze om tijdens de schoolvakantie/ bouwvak het werk uit te voeren. Minder (school)verkeer, de dagen zijn langer en het weer is over het algemeen beter.
Laan van Bol'Es gaat op de schop

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws