donderdag, 24 augustus 2017 16:32

Laan van Bol'Es gaat zaterdag weer open

Schiedam - Vanaf zaterdag 26 augustus 2017 is de Laan van Bol'Es in beide richtingen weer open voor al het verkeer. Aannemer Dura Vermeer heeft dan de werkzaamheden afgerond. De woningen, winkels en de instellingen zijn dan weer via de gebruikelijke wegen bereikbaar. De komende tijd worden nog wel restwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanplanten van het groen in het najaar.

Een jaar geleden heeft de gemeente Schiedam samen met de belanghebbenden (bewoners, scholen, instellingen, hulpdiensten en bedrijven) het inrichtingsplan opgesteld. De partijen hebben meegedacht met de herinrichting. In samenspraak met de belanghebbenden heeft de gemeente Schiedam de randvoorwaarden voor de uitvoering bepaald. Naast de uitvoering van de werkzaamheden aan de Laan van Bol’Es is de aansluiting met Sportpark Willem-Alexander ook gerealiseerd.

Aanleiding verkeersveiligheid

In het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2016-2018, vastgesteld door het college van B&W, is de Laan van Bol'Es opgenomen als een weg die in aanmerking komt voor herinrichting. Dit vanwege ongevallen die bij de diverse oversteekplaatsen zijn geregistreerd en de vele meldingen omtrent onveiligheid. In de nieuwe situatie zijn maatregelen getroffen waarmee de verkeersveiligheid is verbeterd, waaronder het versmallen van de weg en de aanleg van een rotonde bij de kruising met de Van Beethovenlaan.
Laan van Bol'Es gaat zaterdag weer open

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws