dinsdag, 21 juni 2016 09:41

Laan van Bol'Es moet veiliger worden

Schiedam - Afgelopen woensdagavond spraken tientallen bewoners van Groenoord tijdens de bewonersavond over de Laan van Bol’Es. De gemeente presenteerde het voorlopig inrichtingsplan, dat is gemaakt mede op basis van eerdere gesprekken met bewoners. De locatie wordt anders ingericht zodat de laan verkeersveiliger wordt, vooral voor de voetgangers en fietsers. Volgens de gemeente waren de meeste bewoners positief over de plannen.

Oversteekplaatsen

Momenteel heeft de Laan van Bol’Es een groot aantal, soms niet zo overzichtelijke, oversteekmogelijkheden. In het voorlopige plan blijven er vijf duidelijke oversteekpunten over. De oversteekplaatsen worden aangeduid met een verlicht voetgangersoversteek (VOP)-bord. Eind maart zijn er al drie VOP-borden geplaatst, de oversteekplaatsen zijn ’s avonds beter verlicht. De oversteekplaats bij de Churchillweg blijft voorzien van verkeerslichten. Oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers worden zo veel mogelijk gebundeld.

De bestaande oversteekplaatsen bij de Van Beethovenlaan, de school Loep, het winkelcentrum en de Churchillweg worden verbeterd. Er komt een nieuwe oversteekplaats bij het zorgcentrum. De oversteekplaats bij het winkelcentrum wordt uitgevoerd als plateau. Het plateau zorgt ervoor dat het autoverkeer afgeremd wordt, zodat het winkelend publiek beter kan oversteken. Op sommige plekken belemmeren bomen het zicht bij de oversteekplaatsen, deze worden verwijderd. Binnen het projectgebied komen daarvoor nieuwe bomen terug volgens de herplantplicht.

Verlichting

De bestaande verlichting in de middenberm van de laan wordt vervangen door verlichting aan beide zijden van de rijbanen. Daarnaast komt er ook verlichting langs de fietspaden en parallelweg. De nieuwe verlichting langs de laan is zo uitgemeten, dat alle oversteekplaatsen goed worden verlicht en geen conflicten opleveren met de bestaande bomen.

Rijbaan

De rijbaan wordt 3,5 meter breed, iets smaller dan nu. Voetgangers zijn eerder overgestoken en automobilisten rijden rustiger. Tot slot wordt de bushalte verplaatst naar het winkelcentrum, waarbij de bus stopt op de rijbaan, dit heeft een remmende werking op de snelheid van het autoverkeer. Het straatmeubilair wordt waar nodig opgeschoond.

Van Beethovenlaan

Voor de kruising van de Laan van Bol’Es met de Van Beethovenlaan zijn twee varianten onderzocht: een verbetering van de kruising en een vervanging van het kruispunt door een rotonde. Afhankelijk van de uitkomsten van de studie naar de herstructurering van de wijk Groenoord Zuid, wordt nog voor de uitvoering gekozen voor de definitieve oplossing.

Vervolg

Aan de hand van de vragen en opmerkingen van omwonenden tijdens de bewonersavond werkt de gemeente Schiedam het voorlopig inrichtingsplan verder uit. In september 2016 presenteert het projectteam het definitieve inrichtingsplan. De werkzaamheden staan gepland in het voorjaar 2017. Meer informatie www.schiedam.nl/laanvanboles.

Laan van Bol'Es moet veiliger worden

Advertentie