dinsdag, 26 april 2016 08:18

Laat de Vlaardingers zelf hun nieuwe burgemeester kiezen

Vlaardingen - De in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partij ONS Vlaardingen heeft een open brief gestuurd aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Drs. Jaap Smit.

"Geachte heer Smit,
Al meer dan anderhalf jaar is de gemeenteraad van Vlaardingen bezig, of zou ze bezig moeten zijn, met de procedure voor een nieuwe burgemeester.
Inmiddels is al een tijd duidelijk, binnen en buiten de politiek, en binnen en buiten Vlaardingen, dat de manier waarop een deel van de raad hier mee omgaat, op zijn zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs verdient. Zelfs na anderhalf jaar ervaring met Bert Blase als interim-burgemeester, is het een aanzienlijk deel van de fractievoorzitters niet gelukt om te bepalen of ze hem als voorkeurskandidaat wil vragen.

Waar de raad wél buitengewoon goed in is geslaagd, is om al vele maanden rollebollend over straat te gaan in dit proces. Al met al een beschamende situatie, die niet meer is uit te leggen aan de Vlaardinger. ONS.Vlaardingen is om de hierboven genoemde redenen uit het overleg gestapt rond de keuze van een nieuwe burgemeester.
Wij stellen voor om de Vlaardingse bevolking een belangrijke rol te laten spelen in de keuze van een nieuwe burgemeester. Natuurlijk is een formeel burgemeestersreferendum wettelijk al jaren niet meer toegestaan. En natuurlijk zegt artikel 61 c, lid 3 van de gemeentewet, dat de openbaarmaking van de namen van meer dan één kandidaat blokkeert. Toch is er volgens ONS.Vlaardingen voldoende aanleiding en ruimte om een vorm van enquêtering van de Vlaardingse bevolking te organiseren.

Wat de aanleiding betreft:
1. Vlaardingen kent 35 raadsleden, en meer dan 71.000 inwoners. Van welke groep zou de stem zwaarder moeten wegen? Natuurlijk, de 35 raadsleden zijn door (overigens slechts 48% van) de stemgerechtigde inwoners gekozen. Maar zij hebben de afgelopen periode ondubbelzinnig laten blijken niet in staat te zijn om het proces rond de benoeming van een nieuwe burgemeester op een fatsoenlijke en volwassen wijze te kunnen doorlopen. Niet voor niets was dan ook een van de opdrachten aan interim-burgemeester Bert Blase om de sfeer in de raad te verbeteren.
2. Nederland zit al een aantal jaren in een ‘flow’ van transparantie, participatie en democratische vernieuwing. Op steeds meer gebieden worden burgers en ondernemers meer en nauwer betrokken bij het besturen van hun wijken, bedrijventerreinen, dorpen en steden. Recent nog was er landelijk het Oekraïne-referendum. Vlaardingen zelf was in 2002 de eerste Nederlandse gemeente met een gekozen burgemeester.

Wat de (juridische) ruimte betreft:
Artikel 61 c, lid 3 van de gemeentewet zegt dat uitsluitend de naam van de nummer 1 openbaar mag worden gemaakt. En de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zegt dat de naam van een sollicitant alleen openbaar mag worden gemaakt met zijn uitdrukkelijke toestemming. ONS.Vlaardingen stelt daarom het volgende voor:
Er wordt een advertentie geplaatst waarin nadrukkelijk wordt vermeld dat sollicitanten automatisch toestemming geven tot openbaarmaking van hun naam. Vervolgens meldt de vertrouwenscommissie wie in haar ogen de nummers 1 en 2 (en mogelijk ook 3) zijn. Die twee of drie gaan op verkiezingstournee. Nadat de bevolking aan het eind van die tournee haar favoriete kandidaat heeft bepaald, beveelt de vertrouwenscommissie, zoals de wet dat vraagt, één kandidaat aan bij de Commissaris van de Koning. Het is daarbij dan aan de raad om wel of niet te luisteren naar de stem van de bevolking...

ONS.Vlaardingen vindt dat in de advertentietekst ook nadrukkelijk Nederlanders moeten worden uitgenodigd te solliciteren, die niet verbonden zijn aan een (grote) politieke partij en die niet al ergens in het land wethouder of burgemeester zijn. Denk aan gerenommeerde sportbestuurders, ondernemers met bewezen leidinggevende en organisatorische kwaliteiten, of voorzitters/ directeuren van openbare instellingen. Want anders sluiten we zo’n beetje 99,9 procent van de Nederlanders uit (...)
Kiest u voor de methode van ONS.Vlaardingen, dan worden alle procedures en wetsartikelen gevolgd, maar tegelijkertijd wordt een stap in democratische vernieuwing gezet. En het allerbelangrijkste: zo krijgt Vlaardingen een burgemeester met lef, en dat is nou precies wat deze stad zo hard nodig heeft.

Laat de Vlaardingers zelf hun nieuwe burgemeester kiezen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws