woensdag, 01 juli 2015 16:17

Laat uw stem horen: inspreken op 2 juli

Op 8 en 9 juli behandelt de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2015. PopUpTv zendt de vergaderingen LIVE uit. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgeblikt op de gemeentebegroting voor volgend jaar, die in november 2015 wordt vastgesteld. Wat gaat de gemeente volgend jaar doen (of niet meer doen), wat gaat dat kosten, waar gaan we dat van betalen?

Vooruitlopend op de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota, is er gelegenheid tot inspreken. Op donderdag 2 juli, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis, mag een ieder die dat wil, zijn zegje doen over de plannen. De Voorjaarsnota vindt u op www.vlaardingen.nl.

Heeft u belangstelling hiervoor? Meldt u aan via de gemeentelijke website. Kijk op www.vlaardingen.nl bij 'contact met de gemeenteraad' onder het kopje 'inspreken'. De gemeenteraad hoort graag hoe u erover denkt.

Advertentie