donderdag, 23 juni 2016 11:16

Laat uw stem horen: inspreken Voorjaarsnota op 30 juni 2016

Vlaardingen - Op 6 en 7 juli behandelt de gemeenteraad van Vlaardingen de Voorjaarsnota 2016. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgeblikt op de gemeentebegroting voor volgend jaar, die in november a.s. wordt vastgesteld.

Wat gaat de gemeente volgend jaar doen (of niet meer doen), wat gaat dat kosten, waar gaan we dat van betalen? Vooruitlopend op de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota, is er gelegenheid tot inspreken. Op donderdag 30 juni a.s., vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis, mag een ieder die dat wil, zijn zegje doen over de plannen. Heeft u belangstelling, meldt u aan!

De gemeenteraad hoort graag hoe u erover denkt!

Laat uw stem horen: inspreken Voorjaarsnota op 30 juni 2016

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws