Laatste gemeenteraad Vlaardingen van 2016 én met burgemeester Blase
donderdag, 15 december 2016 09:33

Laatste gemeenteraad Vlaardingen van 2016 én met burgemeester Blase

Vlaardingen - Op dinsdag 20 december is de laatste vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen voor 2016. Het is tevens de laatste raadsvergadering met burgemeester Bert Blase. De vergadering is live te zien en te horen op Omroep Vlaardingen én PopUpTv.

De vergadering start om 20.00 uur in de raadszaal van het Oude Stadhuis, Markt 11 te Vlaardingen. De vergadering wordt eventueel voortgezet op woensdag  21 december.

Op de agenda staat:
Benoeming lid Rekenkamercommissie Schiedam Vlaardingen en afleggen eed c.q. verklaring en belofte
Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied Centrum
3e Voortgangsrapportage en 5e begrotingswijziging 2016
Grondbrief 2017
Normen en toetsingskader accountant
Beleidsplan Handhaving Participatiewet, IOAW, IOAZ 2016-2019
Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag 2015
Verordening betaaltermijn vorderingen sociale zekerheid gemeente Vlaardingen 2017
Gebouwaanpassingen scholen Plein Emaus en Stationsstraat
Gemeentelijke belastingverordeningen per januari 2017

Bekijk de agenda op vlaardingen.raadsinformatie.nl .

Laatste gemeenteraad Vlaardingen van 2016 én met burgemeester Blase

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws