woensdag, 20 mei 2015 16:53

Lange Haven plus in nieuwe fase met Boskalis Nederland

De keuze voor de aannemer van het project Lange Haven Plus loopt via een prestatie inkoop of Best Value Procurement. Dit is een aanbestedingsmethode waarbij door de gemeente als opdrachtgever op basis van een aantal doelstellingen een deskundige partij in de markt wordt gezocht.

Het resultaat is dat op dit moment door de gemeente Schiedam en Boskalis Nederland, als voorkeurspartij, gezamenlijk de beste werkbare methode wordt vastgesteld. Onderwerpen als planning, onvoorziene zaken, risico's en omgevingsfactoren komen in dit proces aan bod. Boskalis zal in deze fase als beoogd opdrachtnemer in mei en juni contact leggen met enkele nauw betrokkenen in de omgeving van het project. Ook zullen in deze maanden kleine werkzaamheden worden uitgevoerd zoals metingen en locatie opnames.

Als alles volgens de verwachtingen van zowel Boskalis als de Gemeente Schiedam verloopt, zal in juli de opdracht definitief worden gegund aan Boskalis Nederland. Na de gunning kan Boskalis de voorbereiding van de werkzaamheden volledig opstarten.

Begin september zullen alle omwonenden en ondernemers worden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst. Uiteraard worden de betrokkenen ook tussentijds op de hoogte gehouden van de voortgang en planning.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws