vrijdag, 24 april 2015 22:49

Leerlingen bovenbouw Schravelant debatteren in raadszaal

Een groep jonge politici uit klas 5 Atheneum heeft zich op woensdag 22 april uitdrukkelijk gemanifesteerd tijdens het jaarlijkse debat van de 'gemeente Schravenlant' in de raadzaal van de gemeente Schiedam.

Vol vuur gingen zij de strijd aan met de gevestigde orde en elkaar over cameratoezicht in horecazaken en een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Door middel van scherpe argumenten en klare taal wisten zij de politiek weer leven in te blazen. Tijdens de lessen maatschappijleer hadden zij zich grondig voorbereid op dit debat onder de bezielende leiding van raadsgriffier Jan Gordijn en oud-raadslid Harry Van der Hoeven. Een van de beste debatten tot nu toe!

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws