zondag, 26 oktober 2014 13:14

Lezing bij Stolpersteine Schiedam

Auteur Simon Hammelburg vertelt over zijn roman Van binnen Is Alles Stuk en het ontstaan van het boek op 5 november 2014 van 19.00 tot 21.00 uur in Jeneverie 't Spul, Hoogstraat 92, Schiedam.
De roman Van Binnen Is Alles Stuk verschijnt de laatste week van oktober.

Na de val van de Berlijnse Muur, op 9 november 25 jaar geleden, kwam er een schadevergoeding voor mensen die in het voormalige Oost-Duitsland tijdens het Nazi regime van hun persoonlijke bezittingen waren beroofd. Omdat de Duitse regering naar de mening van Simon Hammelburg veel te weinig ruchtbaarheid gaf aan deze regeling, heeft hij met een bevriende Duitse advocaat advertenties geplaatst in een aantal Joodse weekbladen in de Verenigde Staten, waar hij destijds woonde. De actie bleef niet onopgemerkt; meer dan 1200 Holocaustoverlevenden en hun nabestaanden deelden hun persoonlijke en aangrijpende ervaringen met hem. Deze geschiedenissen – en die van hemzelf en zijn eigen familie – verwerkte Hammelburg in de in 1996 verschenen roman Kaddisj voor Daisy.

De reacties op het boek waren overweldigend. Vele Holocaustoverlevenden en hun kinderen bleven door de jaren heen hun ervaringen met Hammelburg delen. Achttien jaar lang heeft hij het oorspronkelijke manuscript bewerkt, aangevuld en verfijnd. Nu is voor hem het moment aangebroken om de definitieve editie onder een nieuwe, passende titel in het Nederlands en Engels te publiceren. In Van binnen is alles stuk verliest de naamloze hoofdpersoon zijn vrouw Daisy door een auto-ongeluk. Hij gaat op reis om haar terug te vinden op de plaatsen waar ze gelukkig waren. Hij ontmoet oude vrienden, bekenden en lotgenoten, maar herstelt ook het zeer moeizame contact met zijn eigen familie. De vele gesprekken over de vervolging van de Joden, het leven in de concentratiekampen, de hoop op een nieuw bestaan in Israël en de eenzaamheid in het naoorlogse Europa dat het te druk had met de wederopbouw maken de schade voelbaar die de Holocaust heeft aangericht bij hen die verder moeten leven.

Simon Hammelburg (Amsterdam, 1952) begon zijn carrière als reizend verslaggever voor Avro's Radiojournaal. Later werd hij correspondent in New York voor diverse omroepen, dag- en weekbladen en Consul Industriële Zaken voor het Ministerie van Economische Zaken in Los Angeles. Hammelburg werkte mee aan verschillende boeken en in 1996 verscheen zijn veelgeprezen Kaddisj voor Daisy.

Stolpersteine Schiedam in samenwerking met Aerial Media Company

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws