zondag, 25 oktober 2015 10:57

Liduina van schaatster tot stadsheilige

Liduina, van schaatster tot stadsheilige is  een boeiende tentoonstelling over het leven van Liduina van Schiedam en de verering voor haar. De tentoonstelling maakt de betekenis en het belang van de heilige voor de stad Schiedam duidelijk.

De tentoonstelling presenteert van 21 november 2015 tot en met 20 maart 2016 objecten en archief- en documentatiemateriaal afkomstig van de musea en vertelt de geschiedenis van dé Schiedamse stadsicoon, Liduina.

Relatie met de jeneverindustrie

De verering van Liduina blijft zeker in Schiedam ook na de Reformatie bestaan en kent zelfs in de 19e eeuw een enorme boost. Door de florerende jeneverindustrie van de stad die veel overwegend Katholieke Duitse branders naar de stad doet trekken, barst de Katholieke gemeenschap uit haar voegen. De oprichting van een nieuwe parochie en de bouw van nieuwe kerken (Havenkerk, Frankenlandse kerk) die grotendeels worden betaald met het in de jeneverindustrie verdiende geld, zijn een gevolg. Liduina en haar verering krijgen daarbij een prominente rol. Haar beenderen krijgen een aparte kapel en zij wordt het icoon van de Katholieke Schiedamse Gemeenschap. Begin 20e eeuw is een van de hoogtepunten van haar verering de opvoering van een zogenaamd Mysteriespel waarbij het leven van Liduina wordt nagespeeld door 7.000 Katholieke meisjes.

Wie was Liduina

Liduina leefde van 1380- 1433 in Schiedam. Mede door een val op het ijs is zij al vanaf jonge leeftijd aan het bed gekluisterd. Gedurende haar ziekbed heeft zij allerlei visioenen en vinden er in haar bijzijn allerlei wonderen plaats. Al tijdens haar leven verwerft zij hiermee faam tot ver buiten Schiedam, waardoor er al in die tijd sprake is van een ware Liduina verering.
Haar bekendheid blijft na haar dood bestaan en wordt zelfs alleen maar groter dankzij het boek De Vitae van Liduina dat in 1456 is geschreven door Joannes Brugman. Een beroemde prediker die bij het grote publiek bekend is geworden door het spreekwoord ‘Praten als Brugman’. Een gedrukte uitgave van dit boek uit 1498 met begeleidende, en met de hand ingekleurde illustraties, geven een uitermate verrassend en helder tijdsbeeld.

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat paus Leo XIII de verering van Liduina officieel goedkeurde en bekrachtigde. Ter ere van deze gelegenheid heeft de gemeente Schiedam 2015 uitgeroepen tot het Liduina-jaar. Liduina is dé Schiedamse stadsheilige met internationale faam. Niet alleen zijn er in Schiedam allerlei objecten in collecties en plekken en instanties die aan haar herinneren, ook veel organisaties in het buitenland, van scholen tot ziekenhuizen, dragen haar naam. In Canada is zelfs een ijshal naar haar vernoemd. Nog altijd is Liduina in Schiedam een begrip.

Liduina van Schiedam, De geschiedenis van een stadsheilige
Jenevermuseum, Lange haven 74
Van 21 november 2015 t/m 20 maart 2016.

Foto: shutterstock/mrkornflakes/Ad van der Kouwe

Liduina van schaatster tot stadsheilige

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws