dinsdag, 11 augustus 2015 14:45

Lijnbaan Maassluis is geen racebaan

Al geruime tijd ergeren bewoners van de Lijnbaan in Maassluis zich aan 'hardrijders' bij hen in de Verto-wijk. "Het lijkt soms wel een racebaan", zegt bewoner Theo Wijsman.

Daarom nam hij namens Bewonerscommissie Verto het initiatief en benaderde de wijkcoördinator en de verkeersdeskundige van de gemeente Maassluis voor verbetering van de verkeer- en speelsituatie.

Te gast
Om de veiligheid voor iedereen te waarborgen, heeft de gemeente inmiddels vier campagneborden geplaatst. Hiermee wordt benadrukt dat automobilisten te gast zijn op de Lijnbaan en dat zij zich ook als zodanig moeten gedragen.

Onthulling
Met een feestelijke onthulling door wethouder Kees Pleijsier werd de plaatsing van de borden gevierd met de initiatiefnemers en de bewoners. Wethouder Pleijsier: "Bewonerscommissie Verto, SP Maassluis, Bewonersvereniging VBBM en andere betrokkenen hebben zich ingezet voor de veiligheid en leefbaarheid in de Lijnbaan en de wijk."

Doorgaand verkeer
De wethouder legt uit: "In de afgelopen jaren hebben we vanuit de gemeente al verschillende maatregelen genomen, maar bewoners vonden de snelheid in de straat nog steeds te hoog. Daarnaast maakt ook relatief veel doorgaand verkeer gebruik van de Lijnbaan."

Woonerf
"Omdat de weginrichting voldoet aan de eisen voor een woonerf, is nu ingezet op de bewustwording van de weggebruikers", vertelt wethouder Pleijsier. "Met deze extra campagneborden voor de geldende maximumsnelheid van 15 km/h moet het hardrijden verder worden beperkt."

Voor ieders veiligheid
Wethouder Kees Pleijsier besluit: "Immers, alle bewoners van Maassluis willen toch kunnen zeggen 'Bij ons in de wijk... rijdt niemand te hard en kunnen we fijn wonen en spelen!' We vertrouwen er dan ook op dat bewoners en bezoekers zich eraan houden, voor ieders veiligheid."

Lijnbaan Maassluis is geen racebaan

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws