vrijdag, 13 maart 2015 15:11

Lions aan de slag bij Babbersmolen tijdens NLdoet

Zaterdag 21 maart a.s. steekt een enthousiaste groep Schiedamse Lionsleden zijn handen uit de mouwen op het vlietland bij de Babbersmolen. De toekomstige ingang over de dijk moet worden vrijgemaakt en er zal het nodige worden gesnoeid en opgeruimd. Dit gebeurt in het kader van NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Nu de winter op zijn einde loopt wordt de natuur rond de molen aangepakt. Het vlietlandje had oorspronkelijk een agrarische functie die tijdens de restauratie van de molen weer is hersteld. Dat vraagt echter ook om onderhoud. In de praktijk betekent dat vooral snoei- en baggerwerk. Daarnaast draagt het vlietland, met wilgengriend, waterloop en wilde bloemen en kruiden, bij aan een hogere biodiversiteit rond de Poldervaart. De werkzaamheden zullen hier op worden afgestemd en de natuur doet daarna zelf de rest.

Op dit moment wordt er al hard gewerkt bij de Babbersmolen. De bouw van een bezoekersruimte is in volle gang en daarnaast zal binnenkort de zogenaamde machinistenwoning plaats maken voor een nieuwe woning. Die laatste zal een tiental meter verderop komen te staan zodat de houten balie rond de molen afgebouwd kan worden en de wieken vanuit elke windrichting kunnen draaien.

NLdoet is een jaarlijkse landelijke klusactie waarbij projecten en vrijwilligers elkaar vinden voor een klus van één dag(deel). Er zijn in Schiedam nog verschillende projecten waar vrijwilligers voor worden gezocht.

Wiekentocht

De Lions zijn net als de andere Schiedamse serviceclubs betrokken bij een toekomstig watereducatieproject rond de Babbersmolen. Zij organiseren daarom tijdens komende Molendag op 9 mei a.s. een Wiekentocht. Dit is een sponsorfietstocht die o.a. langs de Babbersmolen leidt en waar iedereen aan mee kan doen. Deelnemers en bezoekers van de molen kunnen tijdens Molendag kennismaken met de educatieplannen in en om de molen en zien hoe ver de werkzaamheden al zijn gevorderd. www.facebook.com/Babbersmolen www.nldoet.nl www.wiekentocht.nl

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws