zaterdag, 10 juni 2017 00:44

Loggerfestival verkort om kunnen te voldoen aan vergunning

Vlaardingen - De gemeente gaat het Vlaardings Loggerfestival vergunnen op basis van de criteria voor een kleinschalig (A-)evenement. De programmering wordt hiervoor zowel op de vrijdagavond als op de zaterdagavond aangepast.

Onder categorie A vallen evenementen met een laag risico, waarbij er sprake is ven een beperkte impact op de omgeving en een geringe extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist. In de orde van grootte van een straatbarbecue waarbij de straat moet worden afgesloten, straatspeeldag, burendag, kleinschalige openingen, plaatsen van de kerstboom.

De eindtijden voor de muziek op het Loggerfestival worden daarom op beide avonden 22.00 uur waarbij éénmalig voor de vrijdagavond dispensatie wordt verleend tot 23.00 uur. In een goed gesprek met de burgemeester heeft de organisatie met deze aanpassingen voor het evenement ingestemd.

Het Loggerfestival vindt dit jaar plaats op 23 en 24 juni, de flyers met het programma waren dan ook al gedrukt, mét een programmering tot 24:00 uur.... Vorig jaar duurde het feest nog vier dagen!

De organisatie wilde het Vlaardings Loggerfestival bestempelen als een uitgebreid (C-)evenement: een risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving en extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist.

Het aangeleverde veiligheidsplan voor het Loggerfestival voldeed echter niet aan de eisen die hierbij horen. De hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR) hebben dan ook aan de gemeente een negatief advies uitgebracht over het Loggerfestival als C-evenement.

De gemeente heeft de organisatie in de gelegenheid gesteld het veiligheidsplan aan te passen. Hier is geen gebruik van gemaakt. De hulpdiensten kunnen wel instemmen met dit festival als A-evenement.

Burgemeester Annemiek Jetten: “Ik wil benadrukken dat ik het Vlaardings Loggerfestival een belangrijk evenement vind voor de stad en haar inwoners. Ik heb op meerdere manieren meegedacht met de organisatie om het festival door te laten gaan. De veiligheid van de Vlaardingers is echter mijn belangrijkste prioriteit. Met de maatregelen in het huidige veiligheidsplan kan ik deze wel garanderen voor een A-evenement”.

Loggerfestival verkort om kunnen te voldoen aan vergunning

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws