woensdag, 25 januari 2017 13:36

Lutherse kerk Schiedam na 124 jaar dicht

nieuwe stadsblad Schiedam - Weer een kerk dicht. De wat verscholen Evangelisch-Lutherse Kerk op hoek Oranjestraat/Lange Nieuwstraat heeft haar deuren gesloten. Er was geen nieuwe aanwas meer en dus een gebrek aan mens en middelen om de kerk open te houden. De leden gaan verder in de Grote of St. Janskerk. Maar wat moet er met het leegstaande monument gebeuren?

Zondag 8 januari was de laatste dienst in de kerk. Met weemoed denkt ouderling Cathelijne Kaptein aan de laatste dienst en verhuizing naar de Grote Kerk. Waar de Lutheranen warm ontvangen werden door de Nederlands Hervormden waarmee ze in 2004 fuseerden tot PKN Schiedam.

Toch doet de sluiting pijn maar die is, volgens haar, onvermijdelijk met minder kerkgangers die bovendien vergrijzen. Zeker na het weggaan van ambtsdragers als dominee, organist en ouderlingen, bleef slechts een dertigtal leden over.

Het is een bijzonder gebouw daar op de hoek tegenover de Plantage. Een oud gistpakhuis dat door de Lutherse gemeente in 1892 werd aangekocht en verbouwd tot een kerk met torentje. Bijna 125 jaar heeft de Evangelisch-Lutherse kerk daar diensten gehouden temidden van een tiental andere protestantse kerken in Schiedam. Een kleine gemeenschap met eigen rituelen als Lutherse psalmen, gezang en orgelspel. Opgericht door Duitse arbeiders uit Westfalen die in Schiedam werkten in de jeneverindustrie.

''Onze gemeente heeft een streekfunctie met leden uit de omringende steden tot aan de Hoekse Waard toe. Die kerkgangers kiezen nu voor een kerk dicht bij huis en de overigen gaan over naar onze zustergemeente van de Grote of St-Janskerk'', zegt de ex-ouderling van De Vaste Burg.

Wat er met het leegstaande gebouw gebeuren moet, blijft de vraag. Het kerkbestuur, PKN Schiedam sinds de fusie van 2004, wil het verhuren. Maar aan wie of wat? Leegstaande kerken vinden moeizaam een nieuwe functie of huurder. Zodat, volgens haar, het rijksmonument door het burgerlijk bestuur (lees: gemeente Schiedam) omarmd moet worden en zo behouden.

Toch denkt de ex-ouderling voorzichtig dat De Vaste Burg weer als kerk open kan. ''De St. Janskerk is te groot en te duur voor een slinkend aantal gelovigen, De Schiedamse PKN telt een honderdtal leden. Op termijn zullen de gelovigen de Grote Kerk moeten verlaten vanwege de kosten. Dan zou onze kerk aan de Lange Nieuwstraat een mooi alternatief zijn'', voorspelt mevrouw Kaptein.
Lutherse kerk Schiedam na 124 jaar dicht

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws