vrijdag, 24 juni 2016 17:43

M.C.M. de Grootspeld voor de heer R. Poels

Schiedam - Ruud PoelsDe heer R. (Ruud) Poels ontving donderdag 23 juni in zaal De Wilgenburg uit handen van burgemeester Lamers de M.C.M. de Grootspeld. De heer Poels nam die dag afscheid als bestuurslid van de Historische Vereniging Schiedam.

Vanaf de oprichting van de Historische Vereniging Schiedam is de heer Poels een drijvende kracht als initiator en organisator van een scala aan activiteiten. Hij is sinds 1976 onafgebroken lid geweest van het bestuur. Van 1982 tot 1987 was hij voorzitter.

Zijn grote inzet voor behoud en restauratie van de historische bebouwing in de stad had tot gevolg dat panden van de sloophamer konden worden gered. Als voorzitter van de werkgroep bouwkundig bezit van de stad Schiedam heeft hij een grote bijdrage geleverd aan documentatie (beschrijven, fotograferen, archiefonderzoek) van de historische binnenstad.

Hij maakte de activiteiten van de Historische Vereniging Schiedam ook zichtbaar door het instellen van het zogenaamde ereschildje. Dit schildje wordt toegekend aan personen of instellingen die een historisch pand door restauratie weten te behouden of te verfraaien. Sinds 1978 zijn zo'n 70 panden onderscheiden met het ereschildje.

Binnen de Historische Vereniging vervulde hij al die jaren ook tal van andere taken. Zo was hij coördinator gastvrouwen en gastheren en roostermaker, beheerde hij de verkoop in het bezoekerscentrum en de bibliotheek en hield hij rondleidingen door Schiedam. Nog steeds is hij op woensdagochtend in het bezoekerscentrum aan het werk.

Ruud Poels is ook al vele jaren werkzaam als vrijwilliger bij het gemeentearchief.

Naast dit alles is de heer Poels zeer actief in de rooms-katholieke gemeenschap in Schiedam. Sinds de oprichting in 2012 is hij voorzitter van de Sint-Liduinacommissie, in samenspraak met de rector van de Liduinabasiliek. Deze commissie valt onder de pastoraatgroep van de deelgemeenschap Sint Liduina - O.L.V. Rozenkrans.

Een Schiedamse onderscheiding past bovendien vanwege zijn grote betrokkenheid met de stad zelf.

M.C.M. de Grootspeld voor de heer R. Poels

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws