woensdag, 22 april 2015 12:28

Maassluis krijgt crematorium

Vrijdag 17 april tekenden Teun Kuijvenhoven en Henny Ammerlaan namens Crematorium De Dijk en wethouder Kees Pleijsier namens het gemeentebestuur hiervoor de huurovereenkomst.De nieuwe openbare begraafplaats aan de Hooge Zeedijk 100 in Maassluis ligt er al mooi bij, langs de Nieuwe Waterweg. Nog voor de zomer bent u van harte welkom om tijdens een open dag een kijkje te komen nemen; we houden u hiervan op de hoogte. Eerder was al bekend dat er een gemeentelijke aula gebouwd zal worden op deze begraafplaats. Nu komt er in deze aula ook een crematorium; de gemeente verhuurt een ruimte aan initiatiefnemer Teun Kuijvenhoven uit Naaldwijk. Het college is trots op de uitbreiding van de uitvaartmogelijkheden in Maassluis voor haar inwoners en andere geïnteresseerden uit de omgeving.

Planning

Naar verwachting kan na de zomer van 2015 gestart worden met de bouw van de aula inclusief crematorium, waarna in mei 2016 de opening kan worden verwacht.

Aanpassing in ontwerp

In verband met de inpassing van het crematorium en het gezamenlijk gebruik van een aantal voorzieningen in het gebouw, is het ontwerp van de aula aangepast. Het college heeft op 14 april 2015 zowel ingestemd met de vestiging van een crematorium op de openbare begraafplaats als met de inpassing in de

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws