vrijdag, 11 september 2015 11:01

Maassluizers praten over verbeteren leefbaarheid Maassluis Midden

Voelt u zich betrokken bij uw buurt/woonomgeving? Wilt u zich inzetten om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? En woont u in het centrale deel van Maassluis? Kom dan eens langs op het Gebiedsoverleg Midden. Het verplicht u tot niets.

Heeft u een wens voor Bomendal, Bloemenbuurt, Vertowijk, Koningshoek, Componistenbuurt, Stort, Elysium of Het Balkon? Het gebiedsoverleg voor deze buurten vindt plaats op woensdag 16 september 2015 van 19.00 tot 21.00 uur. De locatie is Koningshof aan de Uiverlaan 20 in Maassluis.

Iedereen is welkom

Het is niet nodig u van te voren op te geven. Iedereen is welkom.

Bewoners bij wijk betrekken

In het gebiedsoverleg wordt het dagelijkse beheer van de betrokken partners/bewoners op elkaar afgestemd. Daarnaast is het doel om zoveel mogelijk bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te betrekken en bijzondere leefbaarheidprojecten uit te (laten) voeren, zowel fysiek als sociaal.

Leefbaarheid verbeteren

Het gebiedsoverleg is geen overleg waar klachten van bewoners of bewonerscommissies in ontvangst worden genomen en afgehandeld. Hiervoor kent de gemeente het Meldpunt Schoon, heel, veilig. Het gaat erom plannen te ontwikkelen en uit te voeren om gezamenlijk de leefbaarheid te verbeteren.

Zelf punten inbrengen

In de bijeenkomst zullen enkele vaste agendapunten worden ingebracht, voor het overige bepaalt u de voortgang van de bijeenkomst door inbreng van punten waarvan u vindt dat ze de leefbaarheid in uw wijk zouden kunnen bevorderen.

Maassluizers praten over verbeteren leefbaarheid Maassluis Midden

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws