woensdag, 11 januari 2017 23:11

Maeslantkering vrijdagmiddag mogelijk gesloten ivm hoge waterstand

mediatv

Hoek van Holland - De Maeslantkering bij Hoek van Holland wordt vrijdagmiddag mogelijk gesloten. De combinatie van springtij en twee opeenvolgende stormen zorgt voor een gevaarlijke hoge waterstand.

De Hollandsche IJsselkering is inmiddels al gesloten. Door het sluiten van de Maeslantkering levert dit ernstige hinder op voor het scheepvaartverkeer. Door de sluiting wordt de Nieuwe Waterweg enige uren afgesloten.

Vanwege het hoge water en de sluiting van de kering komen de hulpdiensten, rijkswaterstaat en havenautoriteiten diverse keren bij elkaar. De verwachte hoogwaterstand wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

De Maeslantkering sluit normaal gesproken wanneer het water hoger komt dan 3 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). De kering heeft afgelopen zomer een groot onderhoud ondergaan. Wanneer er een bepaalde waterstand gemeten wordt, zou de kering uit zich zelf moeten sluiten. Om te testen of dit nog steeds werkt is voor één keer dit seizoen de stand verlaagd naar 2.60m boven NAP.Hoek van Holland -

Maeslantkering vrijdagmiddag mogelijk gesloten ivm hoge waterstand

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws