zaterdag, 23 april 2016 12:09

Mari Dingenouts: Vernoem Sportpark naar Nelson Mandela

Schiedam  - Mari Dingenouts staat er om bekend dat hij graag 'iets' wil vernoemen naar Nelson Mandela. Eerdere pogingen om het Stadserf om te dopen tot Nelson Mandela plein draaiden op niets uit.  Nu probeert volhouder Mari het weer met het SportPark A4.

Mari: "Eerst breng ik u onder de aandacht dat Schiedam een aantal sportparken heeft die een algemene naam hebben zoals Thurlede, Bijdorp en Harga. Er is een aantal parken die de naam hebben van iemand van het Koninklijk Huis, Beatrixpark, Julianapark. Aangezien u aangeeft dat het hier gaat om een sportpark heb ik een naam bedacht van iemand die een grote betekenis heeft en een naam heeft op het gebied van sport en verbinden.

Het gaat hier om Nelson Mandela. Deze unieke man heeft voor de wereld veel betekend als mens, als leider, als president van een groot land, als gevangene. Hij belichaamde verzoening, vergeving en verdraagzaamheid. Hij was onbetwist integer. Hij was voor groot wederzijds respect. Hij deed mensen putten uit hoop en angst. Hij was een internationaal vrijheidssymbool. Hij inspireerde ontelbare mensen zonder zelf aanwezig te zijn. Hij wilde leven in vrijheid met de ander.

Het Sportpark naar Nelson Mandela te benoemen dat zou fantastisch zijn, maar ook gelijk voor het sportpark een waardevolle betekenis krijgen. Immers ook Mandela vond dat sport verbroedert en verbindt. De naam van het Nelson Mandela Sportpark zorgt dan voor verbinding tussen de bevolkingsgroepen van Schiedam en uit de regio die elkaar op het sportieve vlak ontmoeten. Sport en bewegen krijgen op deze wijze nog meer een maatschappelijke en sociale betekenis.

Citaat van Nelson Mandela :

“Sport has the power to change the world,” Mandela said. “It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers.”

Al eerder heb ik mijn voorstel om het sportpark A4 naar Mandela te noemen onder uw aandacht gebracht. Zie mijn mail van 4 januari 2014.

In uw brief van 18 september 2014 heeft u bevestigd een eventueel andere plek in aanmerking te laten komen voor de vernoeming van Nelson Mandela. Het college is mij tegemoet gekomen en aan de Commissie Naamgeving verzocht de naam Nelson Mandela op de pro-memorielijst te plaatsen. Dit betekent volgens het college dat naamgeving pas aan de orde komt als er een geschikte locatie voor is, waarbij naar uw mening ook sprake zal moeten zijn van een locatie, passend bij de waardigheid en positie van Nelson Mandela. De burgemeester heeft dit in de vergadering van de raadscommissie van 20 januari 2014 bevestigd.

Het moge duidelijk zijn dat met de naamgeving van Sportpark A4 dit nu absoluut aan de orde is.

Daarom het verzoek en mijn inzending om dit Sportpark te laten benoemen naar Nelson Mandela en hiertoe de gemeenteraad een uniek besluit te laten nemen."

 

Mari Dingenouts: Vernoem Sportpark naar Nelson Mandela

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws