dinsdag, 14 februari 2017 21:28

Meer mogelijkheden om afval te scheiden

Schiedam - Samen met inwoners werkt Schiedam de komende jaren aan het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval. Het gaat weliswaar de goede kant op, toch blijft de hoeveelheid gescheiden ingezameld afval in Schiedam flink achter bij het landelijk gemiddelde. Tijdens de stadsgesprekken onder de naam Afval the Challenge is gesproken met meer dan duizend Schiedammers. Samen met ervaringen vanuit heel Nederland kregen de gemeente Schiedam en Irado veel ideeën om te komen tot een betere afvalscheiding. Het college van B&W heeft besloten veel van die plannen nu te gaan uitvoeren.

Een van de redenen waarom het scheidingspercentage in Schiedam lager ligt dan het landelijk gemiddelde is dat Schiedam veel hoogbouw kent. Daar is de grootste winst te behalen, maar dat vraagt wel om maatwerk. Het doel is om terug te gaan naar maximaal 160 kilo restafval per persoon in 2020. Nu is dat nog 259 kilo per persoon. Om dit te bereiken maakt de gemeente het aantrekkelijker afval gescheiden aan te bieden.

Van afval naar grondstof
Het gescheiden inzamelen van verschillende soorten afval is uiteindelijk voor iedereen voordelig. De kosten van de verwerking van met name niet-gescheiden afval zijn hoog. Als papier, glas, plastic, textiel en gft-afval apart worden ingezameld kunnen deze worden hergebruikt en nemen de kosten voor de verwerking van afval af. Afval is grondstof voor nieuwe producten en levert vaak juist geld op. Het mogelijk maken om afval beter te scheiden vraagt eerst wel een investering. Dit leidt tot een stijging van de afvalstoffenheffing met circa € 10,- per huishouden per jaar.

Maatwerk per wijk
In laagbouwwijken kunnen relatief eenvoudige maatregelen al veel opleveren. In wijken waar met verzamelcontainers wordt ingezameld zijn andere, meer en duurdere maatregelen nodig. Sommige maatregelen kunnen het best eerst op kleine schaal worden toegepast om ervaring mee op te doen. Zo kunnen de effecten in de praktijk worden bekeken en blijven de kosten beperkt. Het is de bedoeling om de containers voor restafval, papier, textiel en plastic in de wijken Groenoord, Centrum en Nieuwland en bij woningbouwbouwprojecten en wegreconstructieprojecten te clusteren. In de wijken Oost, Nieuwland en mogelijk in Zuid komen recyclewinkels, waar Schiedammers een vergoeding krijgen voor ingeleverde grondstoffen.

Foto: Irado

Meer mogelijkheden om afval te scheiden

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws