donderdag, 02 februari 2017 08:11

Minder basisscholen in Schiedam

Schiedam - Het aantal basisscholen in Schiedam gaat verder afnemen. Gravin Aleida en Het Talent gaan vanaf het schooljaar 2017-2018 samen met de Sint Jan en ’t Meesterwerk. Ook basisschool De Wieken gaat op 1 augustus van dit jaar over van de Stichting 5maalO naar SIKO in Schiedam.

‘t Meesterwerk en Het Talent gaan in het nieuwe schooljaar samen verder onder een nieuwe naam in het gebouw van Het Talent. De Sint Jan en de Gravin Aleida gaan samen verder onder een nieuwe naam in het gebouw van Sint Jan. Zo ontstaan twee sterke scholen met voldoende leerlingen. Directeur SIKO Annet Dries: “Hierdoor kunnen we een breder onderwijsaanbod met minder combinatieklassen inrichten. Daar profiteren natuurlijk in de eerste plaats de kinderen en hun ouders van. Daarnaast daagt het onze leerkrachten uit om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. En ik denk dat een levendige school waar van alles gebeurt, goed is voor de wijk.”

Afgelopen zomer heeft de stichting Kind en Onderwijs overeenstemming bereikt om naast de Rotterdamse scholen van de stichting 5maalO op termijn ook de Schiedamse scholen over te nemen. Directeur Kind en Onderwijs Rolf van den Berg: “Toen al vond ik dat de Gravin Aleida, het Talent en De Wieken beter op hun plaats zouden zijn onder de vleugels van een Schiedamse scholenstichting. Daarom hebben Annet Dries en ik na de zomer weer gesprekken aangeknoopt. SIKO had natuurlijk in een eerder stadium al interesse getoond in de drie basisscholen en was ook best ver gekomen in de gesprekken met 5maalO.”

Afgelopen najaar waren SIKO en Kind en Onderwijs er relatief snel uit. Vervolgens zijn ook de medezeggenschapsraden, met vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, akkoord gegaan met de plannen. Deze week zijn de ouders - en de kinderen! - geïnformeerd. Annet Dries: “De komende maanden gebruiken we om elkaar beter te leren kennen en vooral het komende schooljaar goed voor te bereiden. Naast allerlei praktische zaken zullen we het met elkaar ook hebben over identiteit en het delen van uitgangspunten.”
Overigens draait De Wieken op eigen kracht door; ook in de toekomst wil SIKO dat het een gezonde en levensvatbare school is.

Foto: RK Basisschool Meesterwerk op Facebook

Minder basisscholen in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws