woensdag, 11 november 2015 09:53

Minder regels en meer service voor Vlaardingse horeca

Het college van burgemeester en wethouders wil de regels voor horeca en evenementen verminderen. Vanaf 1 januari mogen cafés in het horecaconcentratiegebied op zaterdag tot 04.00 uur open. De ‘voorlopige exploitatievergunning’ wordt ingevoerd die het mogelijk maakt al na vijf werkdagen open te gaan, verlaatjes worden versoepeld en regels rondom terrassen worden verminderd. Voor een aantal van de regels moet eerst de gemeenteraad akkoord gaan.

Vanaf 1 januari 2016 start een proef waarbij de cafés in het horecaconcentratiegebied op zaterdag tot 04.00 uur open mogen blijven, dat is nu 02.00 uur. De nachtzaken krijgen tijdens deze proef een 23-uurs vergunning op zaterdag. Zij mogen open van 07.00 tot 06.00 uur, dat is nu van 20.00 tot 05.00 uur.

Verlaatjes aanvragen makkelijker

Tien keer per jaar kan een horecagelegenheid een zogenaamd verlaatje aanvragen. Nu moet dat drie dagen van tevoren gemeld worden en mag dat slechts één keer per maand. In het nieuwe voorstel mag de horeca zelf bepalen wanneer zij een verlaatje aanvragen en kan dat gemeld worden tot 23.00 uur dezelfde dag. Paracommerciële horeca, bijvoorbeeld sportverenigingen en scouting, kan zes keer per jaar een verlaatje aanvragen. KHN is blij met deze versoepeling van de regels, omdat er zo gelijke kansen ontstaan.

Voorlopige exploitatievergunning

De voorlopige exploitatievergunning maakt het mogelijk om, in afwachting van een reguliere vergunning, alvast van start te gaan. Na een quick scan wordt binnen 5 dagen een voorlopige vergunning gegeven en wordt het schenken van alcohol gedoogd. Voorwaarde is wel dat er al een drank- en horecavergunning is aangevraagd. Een terrasvergunning is inbegrepen bij de exploitatievergunning. Horecaondernemers krijgen meer vrijheid in de keuze voor hun terrasmeubilair. Ook binnen het beschermd stadsgezicht gelden soepelere regels voor terrasmeubilair.

Wethouder Ruud de Vries: “In Vlaardingen werken we, als onderdeel van het Actieplan Economie, aan een goed uitgaansklimaat. Deze deregulering levert daar een goede bijdrage aan. Ik ben blij dat we door dit gezamenlijke traject met de detailhandel en de horeca kunnen verder werken aan dit klimaat.”

Ook winkeliers profiteren

Winkeliers die een terras willen, kunnen op de website van de gemeente Vlaardingen duidelijke informatie vinden over wat er wel en niet is toegestaan en volstaan voortaan met een eenvoudige melding. Voor 0-evenementen (straat- en buurtfeestjes) worden de regels ook versoepeld. Voor grotere evenementen worden locatieprofielen gemaakt waarin precies staat aangegeven welke locatie waarvoor geschikt is. Op bijgevoegde plattegronden kan de organisatie van een evenement makkelijker aangeven wat waar gebeurt.

Digitale snelbalie

Om het aanvragen van vergunningen eenvoudiger te maken is de gemeente Vlaardingen nu bezig met het inrichten van een digitale snelbalie voor vergunningen. Deze balie moet in het voorjaar van 2016 starten. Samen met organisatoren van evenementen, ondernemers, raadsleden en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Vlaardingen is gekeken op welke manier zoveel mogelijk regels afgeschaft en vereenvoudigd konden worden zonder dat de veiligheid in het geding komt. De voorstellen voor het versoepelen van de regels worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Evaluatie

Eind 2016 worden de langere openingstijden geëvalueerd. Uit de overleggen met betrokken partijen zijn ook andere dereguleringsvoorstellen gekomen die bestudeerd en gewogen zijn. Er is voor gekozen om die voorstellen opnieuw te bekijken na de evaluatie. Op deze manier kan bepaald worden hoe effectief de voorgestelde maatregelen zijn geweest en of verdere deregulering gewenst is en in welke vorm.

Minder regels en meer service voor Vlaardingse horeca

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws