vrijdag, 13 februari 2015 11:58

Minder stankklachten in het Rijnmondgebied

Het aantal stankklachten in het Rijnmondgebied is in 2014 gedaald. Dit blijkt uit het milieumeldingenrapport van de DCMR over het jaar 2014. In 2013 registreerde de meldkamer van de DCMR 7.283 stankklachten, in 2014 waren dat 5.451 stankklachten. Vooral het aantal stankklachten uit de grote industrie daalde fors.

Bedrijven in het Europoortgebied zorgden de afgelopen jaren voor flinke stankoverlast. Met name inwoners uit Brielle en Maassluis meldden zich vaak bij de meldkamer van de DCMR met stankklachten. De inzet van de industrie en de handhaving van de DCMR zorgden voor afname van de stankoverlast. Het aantal lawaaiklachten steeg in 2014. Inwoners uit de regio Rijnmond meldden zich 10.759 keer met lawaaiklachten. In 2013 werden 6.994 geluidklachten gemeld bij de meldkamer van de DCMR. Het aantal klachten over vliegverkeer steeg van 6.026 naar 8.550. Voor een deel is de luchthaven Rotterdam The Hague Airport de bron van de klachten De windmolens van XL Wind langs het Hartelkanaal zorgden voor 1.981 klachten.

Terugdringen overlast

De DCMR zet zich in om alle vormen van overlast terug te dringen. Zij handhaaft consequent op milieu-en veiligheidsaspecten bij bedrijven en zet daarnaast ook innovatieve technologie├źn in als het e-nosenetwerk. De mogelijkheden om de overlast terug te dringen verschillen echter, omdat de DCMR niet altijd de instantie is die bevoegd is om te handhaven.

Melden blijft belangrijk

De DCMR vraagt bewoners te blijven melden. Dat kan op het milieutelefoonnummer 0888 333 555 of via www.dcmr.nl/milieuklachten. Zo kan de DCMR samen met bewoners en bedrijven de kwaliteit van de leefomgeving in het Rijnmondgebied verder verbeteren.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws