vrijdag, 13 november 2015 11:45

Minister Blok onder indruk van gecombineerde aanpak woningverbetering

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) bracht op woensdag 11 november een informeel werkbezoek aan Schiedam en Vlaardingen. Centraal daarbij stond de gecombineerde projectmatige aanpak van de particuliere woningverbetering in combinatie met funderingsherstel en energiebesparing. Schiedam en Vlaardingen werken al enkele jaren samen om de particuliere woningvoorraad in kwetsbare wijken op orde te houden. In het programma vervulden bewoners een belangrijke rol: zij toonden de minister en zijn gevolg woensdag de resultaten die dankzij hechte samenwerking van gemeente en eigenaren zijn behaald.

Het werkbezoek begon met een rondleiding in de noordkant van de Vlaardingse Westwijk. Daar zijn negen flats met behulp van het project particuliere woningverbetering aan de slag gegaan. Eigenaar Dennis Vermaas lichtte met een korte videofilm de voortgang van de renovatie toe om minister Blok een goed beeld te geven van de metamorfose die de flat heeft ondergaan. De Vlaardingse wethouder Hans Versluijs (Actieplan Wonen) roemde de goede samenwerking met de bewoners in de Westwijk, waardoor deze buurt een behoorlijke impuls heeft gekregen. Versluijs: “Het project heeft zelfs geleid tot gevelisolatie van een particuliere flat, wat toch vrij bijzonder is. De woningverbetering is hier hand in hand gegaan met energiebesparing.”

In Vlaardingen werden onder andere de natuurvriendelijke oevers, de wadi, tussen de flats bekeken, die in samenwerking met de omwonenden zijn gerealiseerd.

Vervolgens ging het gezelschap naar Schiedam waar het gezamenlijke Servicepunt Woningverbetering werd bezocht. Deze vernieuwde vraagbaak voor Schiedam en Vlaardingen heeft een vraaggestuurde aanpak en richt zich meer dan voorheen op het activeren van verenigingen van eigenaren. In Schiedam werd een rondleiding door de wijk Oost gevolgd. Hierbij ging een afvaardiging van bewonersverenigingen, vertegenwoordigd in de werkgroep PWV (Particuliere Woningverbetering) mee. In Schiedam lag tijdens het werkbezoek de nadruk op de funderingsproblematiek die hier speelt. De bloksgewijze aanpak – met gratis hulp en subsidie – is een voorbeeld voor veel andere gemeenten in Nederland die met dit probleem te kampen krijgen.

De Schiedamse wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) bedankte minister Blok voor de interesse die hij toont voor het complexe funderingsvraagstuk . De minister buigt zich op dit moment over de mogelijkheid van een landelijk funderingsfonds, waaruit huiseigenaren kunnen lenen voor het benodigde funderingsherstel. Van Steenderen hoopt dat het landelijke fonds tot stand komt: “Niets doen is immers geen optie. De gemeente heeft tijdelijk alle financiële risico’s op zich genomen omdat anders het funderingsherstel in Schiedam stil zou zijn gevallen door de strenge financieringseisen. Dit is voor de gemeente een tijdelijke noodgreep. Gelukkig ligt er nu een breed gedragen voorstel, met betrokkenheid van de banken en het Rijk. Dat is goed nieuws voor de gedupeerde eigenaren”, aldus Van Steenderen.

Minister Blok toonde zich tijdens het werkbezoek onder de indruk van de inspanningen die beide gemeenten verrichten om samen met de huiseigenaren het particulier bezit aan te pakken. “Het maatwerk dat hier wordt geleverd, werpt zichtbaar vruchten af en deze werkwijze kan zeker als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. Het is mooi om te zien dat bewoners zelf aan de slag gaan en helpen om draagvlak te creëren bij de leden van de VvE voor woningverbetering. Dat heeft een positieve uitstraling op de wijk, zowel voor de woningen als voor de sociale cohesie.”

Minister Blok onder indruk van gecombineerde aanpak woningverbetering

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws