donderdag, 12 november 2015 09:01

Mogelijk maatregelen in Westwijk voor flats waar leefbaarheid onder druk staat

De leefbaarheid in de Westwijk staat onder druk. Voorheen kon de gemeente sturen bij toewijzing van woningen op leefbaarheid. Dit mag niet meer sinds de nieuwe huisvestingswet van 2014. De gemeente, woningcorporaties en welzijnsorganisaties spannen zich in om de leefbaarheid te verbeteren met een sociale aanpak en met nieuwe woningbouw. De gemeente voegt nu mogelijk een aanvullende maatregel toe. Het plan is om bij enkele flats in de Zuidbuurt en Wetering/Lage Weide huurders voorrang te geven op basis van sociaaleconomische kenmerken. Dit kan leiden tot een meer evenwichtige en gevarieerde samenstelling van bewoners. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de voorrangsmaatregel rondom woonruimteverdeling aan te vragen bij de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Het gaat om sociale huurwoningen waar de leefbaarheid volgens de Leefbarometer matig is. De aanvraag van de gemeente is in overleg met Waterweg Wonen en de gemeenteraad voorbereid. Het verzoek is voor een periode van vier jaar voor circa 650 woningen. Bij de maatregel wordt de voorkeur gegeven aan inkomens boven de huurtoeslaggrens en/of wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar opleiding, werk en de grootte van het huishouden in relatie tot het aantal kamers van de woning. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om bij veel grote gezinnen in de gekozen flats voorrang te geven aan mensen met een klein gezin. De voorkeursmaatregel maakt deel uit van een breder pakket om de leefbaarheidsproblemen op te lossen.

Pakket aan oplossingen voor leefbaarheid

Een van de uitgangspunten van het Actieplan Wonen is dat fysieke herstructurering de beste benadering is voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bereiken van een evenwichtige bevolkingssamenstelling. In de Westwijk staat de herstructurering hoog op de agenda. Een sociale aanpak op maat is de andere pijler om de sociale problemen te verminderen. Om de bewoners in de Westwijk te ondersteunen bij het aanpakken van hun problemen bundelen de gemeente, woningcorporatie Waterweg Wonen en welzijnsorganisatie Minters hun krachten. Zij werken samen met professionals en sociale partners in de wijk, zoals wijkagenten, leerkrachten, sport- en spelleiders en medewerkers van de voedsel- en kledingbank. Ook investeert de gemeente extra in schuldhulpverlening, in uitbreiding van het sociale wijkteam in de Westwijk en in subsidie voor vrijwilligers in de financiƫle thuisadministratie zoals schuldhulpmaatjes en budgetcoaches.

Floris de Vijfdelaan

De leefbaarheidsproblemen spelen ook bij 74 maisonnettewoningen aan de Floris de Vijfdelaan. Deze worden op verzoek van Waterweg Wonen niet meer in de aanvraag meegenomen, omdat de woningen in 2018 op de nominatie staan om gesloopt te worden. Tot die tijd worden wel extra beheersmaatregelen genomen, zoals de extra inzet van wijkmeesters met veel persoonlijk contact.

De voorrangsmaatregel bij de flats in de Zuidbuurt en Wetering/Lage Weide in de Westwijk heeft betrekking op 6,5 procent van de kernvoorraad van de circa 10.000 bereikbare sociale huurwoningen voor de huishoudens met de laagste inkomens in Vlaardingen. Het is een aanvraag op grond van artikel 9 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Artikel 9 gaat uit van het geven van voorrang aan groepen met bepaalde sociaaleconomische kenmerken en niet van het uitsluiten. Als de minister de aanvraagt goedkeurt, moet de gemeente de maatregel in een verordening vastleggen.

Foto: Google Streetview

Mogelijk maatregelen in Westwijk voor flats waar leefbaarheid onder druk staat

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws