maandag, 12 januari 2015 16:43

Morgenavond Stadserf over mogelijk asielzoekerscentrum in Schiedam

Morgenavond is er een Stadserf vergadering in de foyer van het Theater aan de Schie. Belangrijkste punt op de agenda: Als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan Schiedam vraagt om tijdelijke vluchtingen op te vangen, wat wilt u dan de gemeente meegeven in haar overwegingen?

De raads- en commissievergaderingen in Schiedam worden voorafgegaan door een openbare informatieavond onder de noemer "Het Stadserf'.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur; de vermoedelijke eindtijd ligt rond de klok van 22.15 uur. Het Stadserf vindt dit keer plaats in de foyer van het Theater aan de Schie (de zaal is open om 19.30 uur, ontvangst met koffie/thee)

Heefi u vragen, wilt u nadere informatie of wilt u uw mening verkondigen over het onderwerp? U bent van harte welkom op Het Stadserf. Maar misschien wilt u alleen maar kennis nemen van wat er zo al over tafel gaat? Ook dan bent u van harte welkom.

Over Het Stadserf
De Schiedamse gemeenteraad heefi het plan opgevat om de Stadserfbij eenkomsten een steeds grotere rol te laten spelen in de zogenaamde BOB-formule die de Schiedamse gemeenteraad wil gaan hanteren. "BOB" wordt gevormd uit de eerste letters van de woorden Beeldvorming,

Oordeelsvorming en Besluitvorming.
Het Stadserf gaat over de eerste "B" en er worden dus geen besluiten genomen. Het gaat juist om de uitwisseling van informatie in een dialoog tussen de burgers van Schiedam, hier gevestigde organisaties, deskundigen en het gemeentebestuur om zodoende de raadsleden in staat te stellen zich een beeld te kunnen vormen over een bepaald onderwerp.

Mogen wij u op 13 januari 2015 begroeten in de foyer van het Theater aan de Schie?

Meer informatie: http://www.schiedam.nl/Def/Overheids-Modules/BIS-Module-30/Bestuur-en-organisatie/Het-Stadserf/13-januari-2015-Het-Stadserf.html

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws