donderdag, 23 april 2015 11:11

Motie over levensloopbestendig huis unaniem aangenomen in Vlaardingse raad

Tijdens de raadsvergadering in Vlaardingen van dinsdag 22 april diende raadslid Michiel Hoogenboom namens de ChristenUnie-SGP fractie een motie in:

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft een zogeheten blijverslening in de maak waarmee ouderen hun huis levensloopbestendig kunnen maken. Het dossier langer zelfstandig wonen zit bij de gemeenten nog te veel in de zorghoek, maar het vraagstuk is breder. Het gaat ook om welzijnsvoorzieningen. Tegen zeer beperkte kosten kan de gemeente ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Veel gemeenten kennen de starterslening van SVn, nog bijna niemand kent de blijverslening. 'Stel dat iemand zijn woning met een waarde van 100.000 euro wil aanpassen voor een bedrag van 15.000 euro omdat er een douche en slaapkamer op de begane grond moeten komen. Een forse investering en iemand van tachtig krijgt geen hypotheek meer. Ouderen beschikken wel over vermogen, maar dat zit in veel gevallen in hun huis. De hypotheek is vaak al afgelost. De gemeente verstrekt dan de bij SVn verkregen blijverslening en krijgt in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Hoogenboom verzocht met de motie het college om deze nieuwe mogelijkheid te onderzoeken.

Na het pleidooi kreeg Hoogenboom positieve maar ook kritische reacties. Wethouder Versluijs beloofde nog voor de voorjaarsnota met de eerste onderzoeksresultaten te komen. Nadien werd de motie in stemming gebracht en werd deze unaniem aangenomen. Een mooi en verrassend resultaat aldus Hoogenboom.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws