vrijdag, 28 oktober 2016 11:45

Motie Raad Vlaardingen over spoedeisende hulp Vlietlandziekenhuis

Vlaardingen - De gemeenteraad van Vlaardingen nam gisteravond unaniem een motie aan over de (tijdelijke nachtelijke) Sluiting van de Spoedeisende Hulp in Schiedam.

De Raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 27 oktober 2016;
De gemeenteraad van Vlaardingen wil van deze gelegenheid gebruik maken om haar afkeuring uit te spreken over het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van Het Sint
Franciscus Gasthuis om de Spoedeisende Hulp van het Vlietland ziekenhuis tijdelijk te sluiten gedurende de nachtelijke uren.
De raad vind dit een onbegrijpelijk besluit om de volgende redenen:
• De veiligheid van de inwoners van de regio komt in het geding;
• De Raad van Bestuur heeft wederom geheel eigenstandig een besluit genomen zonder te overleggen met de lokale zorgverleners en bestuurders.
De veiligheid van de inwoners van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard komt in het geding door de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp in de nachtelijke uren; niet
alleen is er extra reistijd, maar de spoedeisende hulp op de locatie Sint Franciscus Rotterdam is voor de inwoners van bovengenoemde gemeenten ’s nachts slecht bereikbaar met het OV.
Ook als de Giessenbrug opnieuw een storing heeft, of de weg naar Rotterdam om andere redenen wederom slecht bereikbaar is, vreest de raad de gevolgen van de sluiting van de
Spoedeisende Hulp in Vlaardingen.
Het belang van een Spoedeisende Hulp voor de inwoners van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard is niet goed afgewogen tegenover de belangen van een Spoedeisende Hulp in Rotterdam. Waarom een SEH in het Vlietlandziekenhuis te Schiedam sluiten, terwijl in Rotterdam op enkele minuten afstand van het Sint Franciscus bij het EMC al een goede spoedeisende hulp is, met voldoende passende faciliteiten? Een onnavolgbare keuze, waarover met de zorgverleners en het bestuur van de regio overlegd had moeten worden.
De raad is niet te spreken over de wijze van besluitvorming en communicatie in zo’n belangrijke materie. Voor de tweede keer in korte tijd wordt door de Raad van Bestuur een besluit genomen dat een grote impact heeft op de gezondheid en veiligheid van de inwoners van een hele regio, zonder daarin de huisartsen of de colleges in de betreffende gemeenten
te betrekken. Een besluit aankondigen en daarin vermelden dat je overleg gepland hebt, creëert geen draagvlak of vertrouwen. De patstelling die ontstaan is tussen het Sint
Franciscus en de samenwerkende huisartsen is er een direct gevolg van.
De gemeenteraad van Vlaardingen roept dan ook de Raad van Bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis op om in goed overleg met de colleges en zorgverleners te zoeken naar
een alternatief voor de sluiting van de SEH in Schiedam.’

Motie Raad Vlaardingen over spoedeisende hulp Vlietlandziekenhuis

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws