dinsdag, 15 augustus 2017 11:54

'Negentig daklozen op wachtlijst opvang'

Vlaardingen - De lokale politieke partij ONS.Vlaardingen schrijft dat ze 'uit meerdere richtingen berichten hebben bereikt dat er voor de opvang van daklozen De Elementen een wachtlijst bestaat van ongeveer negentig personen. Het schijnt weken tot maanden te kunnen duren eer iemand er terecht kan.'

De nachtopvang in Vlaardingen is in eerste instantie bedoeld voor mensen uit de gemeentes Vlaardingen, Maassluis en Schiedam die, om welke reden dan ook, dak- of thuisloos dak- zijn (regiobinding).

De fractie van ONS.Vlaardingen wil het college weten of deze berichten kloppen. En 'hoe verhoudt zich een wachtlijst tot het uitgangspunt van de wethouder Zorg "dat in Vlaardingen iedereen de hulp ontvangt die hij nodig heeft"?'
Volgens de partij is er in het gebouw van de daklozenopvang mogelijk wel ruimte om de opvang uit te breiden. De partij wil dat Vlaardingen, in overleg met Schiedam en Maassluis, deze uitbreiding ter hand neemt.
'Ons bereiken steeds vaker berichten dat er in Vlaardingen in de open lucht wordt geslapen, bijvoorbeeld in bossages, met als gevolg de nodige overlast, en onveiligheid. Eerder al kaartten wij dit bij het college aan. Kunt u zich voor onze stad - net als ONS.Vlaardingen - vinden in de woorden van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb die zegt dat in zijn stad niemand buiten slaapt? Zo nee, waarom niet?'

'Negentig daklozen op wachtlijst opvang'

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws