woensdag, 15 maart 2017 14:47

Net geen eerste plaats voor de Bibliotheek Schiedam

Schiedam - De Bibliotheek Schiedam is op de tweede plaats geëindigd in de verkiezing van de ‘Beste Bibliotheek van Nederland 2017’. Den Helder won de finale, die bestond uit zes genomineerde openbare bibliotheken, en kreeg tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in Assen de NBD Biblion Award 2017 uitgereikt.

Bibliotheek Winschoten eindigde op de derde plaats. De drie andere kandidaten, Theek 5 in Oosterhout, Alphen aan den Rijn en Wijchen, vallen net buiten de prijzen. De verkiezing is een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad en vindt jaarlijks plaats.

Theo Schilthuizen, directeur van de Bibliotheek Schiedam, had graag de eerste prijs mee naar huis genomen maar “ook tweede worden van alle 168 bibliotheken, is natuurlijk helemaal geweldig. Vooral omdat al die Schiedammers die zich hebben laten horen voor de Bibliotheek Schiedam, van de 19.168 stemmen, die tijdens de stemperiode zijn uitgebracht, gingen er bijna 5.000 naar Schiedam!”

Juryrapport
De jury, bestaande uit Hans van Velzen (oud-directeur Openbare Bibliotheek Amsterdam), Nan van Schendel (voormalig directeur Chocoladefabriek Gouda, winnaar in 2015), Erik Boekesteijn (Beste Bibliothecaris van Nederland 2015), Wendy de Graaff (publicist) en Eimer Wieldraaijer (hoofdredacteur Bibliotheekblad) sprak lovende woorden. “Schiedam, de groenste bibliotheek van Nederland, heeft de laatste jaren een enorme omslag gemaakt naar vraaggericht werken met de daarbij horende programmering. Er wordt echt samen gewerkt met de stad, zo zijn er vele samenwerkingen in de stad en zetten vele Schiedammers zich in als vrijwilliger.”

Samenvattend zegt de jury over de zes genomineerde bibliotheken dat “zij laten zien hoe het bibliotheekwerk als geheel in beweging is. De transformatie van de klassieke uitleenbibliotheek naar een sterk op samenwerking gerichte speler, die haar waarde bewijst in het sociale domein, is overal waarneembaar en op diverse plekken in het land opvallend succesvol.”

Jurybeoordeling
Bij de beoordeling van de bibliotheken heeft de vakjury, vooral gekeken in hoeverre iedere bibliotheek verankerd is in het werkgebied en in welke mate zij beantwoordt aan de vijf functies die de bibliotheekwet onderscheidt. Dit zijn: ter beschikking stellen van kennis en informatie, bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie, bevorderen van het lezen en het laten kennismaken met literatuur, organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur.

Uitslag
Om de uitslag te bepalen, legden de 19.168 publieksstemmen en het oordeel van de vakjury evenveel gewicht in de schaal. Dit resulteerde in de volgende eindstand:

1. Den Helder (28%)
2. Schiedam (26%)
3. Winschoten (16%)
4. Oosterhout (12%)
5. Alphen aan den Rijn (10%)
6. Wijchen (8%)

Eerdere winnaars
De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland vindt plaats sinds 2009. De eerdere winnaars van de NBD Biblion Award zijn Delft, Hengelo, Almere, Wassenaar, Amsterdam, Arnhem, Nieuwegein, Laren en Gouda.

Net geen eerste plaats voor de Bibliotheek Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws