maandag, 27 februari 2017 10:30

Nexus verhuist toch naar Thurlede

nieuwe stadsblad

Schiedam - Nu de gemeente besloten heeft om Thurlede te laten zoals het is en Excelsior'20 de toezegging heeft dat het nog zeker 10 jaar cricket op de huidige locatie kan blijven spelen, krijgt korfbalclub Nexus de zekerheid dat het nog lange tijd op het door hockeyclub Asvion achtergelaten complex mag blijven.

Inmiddels wordt in opdracht van de gemeente, die daarvoor 200.000 euro heeft uitgetrokken, hard gewerkt aan het oppimpen van het clubgebouw. Het stadskantoor beloofde het pand plus de velden morgen gebruiksklaar op te leveren. Inmiddels zijn de op gang gezette juridische procedures stopgezet.

Nexus doet geen beroep op ontruimbescherming terwijl de gemeente dreigde met een ontruimprocedure voor de Hargalaan-locatie, "waarbij de kans groot zou zijn, dat de rechter ons zou dwingen om toch te verhuizen." Een tussentijdse schouw van het Thurlede-compex leerde het bestuur, dat de renovatie op schema ligt. Daarmee zijn alle verschillen van mening niet uit de wereld. De korfballers vinden dat ze niet voldoende compensatie krijgen voor het in Harga achtergelaten gebouw en willen meer zekerheid over de hoogte van de huur.

Nexus verhuist toch naar Thurlede

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws