dinsdag, 26 juli 2016 10:41

Niemand weet nog waarom de klok van de Grote Kerk stil was

Schiedam - Waarom klonken de klokken van de Grote of Sint Jans Kerk een tijdje niet in Schiedam?

De torenklok is eigendom van de gemeente. Dat is van oudsher in heel Nederland zo geregeld: de torenklok was de buurtwhatsapp van vroeger: als er iets gebeurde in de stad dan luidde men de klokken en wist de bevolking dat er er iets aan de hand was. Als er opdracht is gegeven om het luiden van de klokken (tijdelijk?) te stoppen, dan moet het dus van de gemeente af gekomen zijn. Aad van der Wel, woordvoerder van de gemeente, zegt dat de gemeente geen opdracht heeft gegeven om het luiden te stoppen.

De voorzitter van de Stichting Sint Janskerk Schiedam, Bram van Hengel, stond ons vanaf zijn vakantieadres telefonisch te woord. "Onlangs is de bliksem in de toren geslagen. Daarbij is een printplaat beschadigd die de klokken aanstuurt.' zo vertelt hij. Daardoor is de klok van slag geraakt en te pas en te onpas gaan luiden. Men heeft dat geprobeerd te herstellen. Toen is besloten om in elk geval het slaan op elk kwartier stil te zetten. Maar meer weet hij niet. Een buurtbewoner heeft geklaagd over het het luiden van de klok. Anderen vinden juist dat een stad niet zonder klokkengelui kan. "Hoe dan ook" zegt Bram, "of het nu door de storing komt dat de klok nu niet meer luidt of doordat men gehoor heeft gegeven aan die ene klager, ze zouden mij op de hoogte moeten brengen. Ik ben hier zeer verbaasd over. Het kan niet zo zijn dat de klokken, die al sinds 1425 in Schiedam klinken, nu ineens voorgoed het zwijgen worden opgelegd."

Ook Janet van Huisstede, eveneens bestuurslid van de Stichting Sint Janskerk Schiedam is niet blij met de gang van zaken. "We.wilden juist vanaf volgend jaar, naar Vlaardings voorbeeld, carillon concerten gaan organiseren in de Grote Kerk".     

Inmiddels blijkt de klok weer 'gewoon' te luiden. Aad van der Wel: "Er is inderdaad een klacht binnengekomen van de heer de Jong. Maar daar is nog helemaal geen beslissing op genomen. Die brief moet nog een heel traject door." Bij navraag gaf de technische dienst van de gemeente aan dat er ook geen technische oorzaak achter het niet luiden van de klokken zou zitten.

Niemand weet nog waarom de klok van de Grote Kerk stil was

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws