dinsdag, 09 december 2014 08:25

Nieuw boek over Liduina van Schiedam

Over Liduina is veel geschreven. Een vrouw die ons vanaf de veertiende eeuw nog steeds bezighoudt en inspireert tot wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van boeken. Nu verschijnt het boek 'Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam'.

Hierin beschrijven dr. Charles Caspers, theoloog-kerkhistoricus en wetenschappelijk secretaris en dr. Rijcklof Hofman, wetenschappelijk medewerker, beiden verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, het leven van Liduina.

Liduina van Schiedam (1380-1433) onderging haar ziekbed aanvankelijk met een gevoel van opstandigheid, maar later juist met een heilige vreugde. Zo zeer had zij het lijden lief dat zij God zelfs smeekte om het te vermeerderen. De laatste 33 jaar van haar leven was zij aan het ziekbed gekluisterd en heeft haar lichaam de grond niet meer aangeraakt. Mede dankzij enkele boeiende vitae die van haar vervaardigd zijn, bleef haar persoon ook latere generaties aanspreken. Vijf eeuwen na haar dood gold zij in de rooms-katholieke wereldkerk als een belangrijke beschermheilige van langdurig zieken. Vanaf circa 1960 sprak haar voorbeeld de gelovigen steeds minder aan. In het eerste deel van dit tweeluik schetst Charles Caspers de vereringsgeschiedenis van Liduina tot op heden. Het tweede deel bevat de door Rijcklof Hofman vervaardigde vertaling van de Vita Lidewigis van de hand van Thomas van Kempen.

Na de hoofdstukken over de levens- en verstaanshorizon van Liduina's tijdgenoten en van vele generaties vereerders na hen, is de lezer voldoende toegerust om zich te verdiepen in de door Thomas van Kempen geschreven vita. Desalniettemin zal hij of zij bij het lezen van de in totaal 56 hoofdstukjes van de ene verbazing in de andere vallen. Wij hopen dat deze nieuwe of hernieuwde kennismaking met zowel Liduina als Thomas niet alleen tot verwondering zal leiden maar ook tot bewondering voor het leven en streven van ieder van beiden.

In 2013 vonden beide auteurs en het Fonds Historische Publicaties Schiedam elkaar. Nieuwe impulsen over en weer leidden tot publicatie van dit boek bij gelegenheid van het 'Liduina van Schiedam jaar 2015'. Namens het Fonds zal de voorzitter, prof. dr. Herman Noordegraaf, het boek presenteren en overhandigen aan de Nuntius van het Vaticaan in Nederland, Mgr. André Dupuy en aan de burgemeester van Schiedam, de heer Cor Lamers.
De feestelijke presentatie is op vrijdag 19 december 2014, om 15:00 uur, in de Liduina Basiliek, Singel 104 in Schiedam.

Na de presentatie zullen Charles Caspers en Rijcklof Hofman beiden een korte lezing over het boek houden.

De keuze voor de presentatie van het boek in de Basiliek is niet toevallig, want deze Singelkerk werd op 18 juni 1990 door paus Johannes Paulus II tot basiliek verheven en heette vanaf toen: Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans. In de volksmond wordt ze Liduina Basiliek genoemd.

Het boek 'Een bovenaardse vrouw' is genaaid gebrocheerd. De papieromslag, in full colour, is voorzien van een afbeelding van Liduina. Het boek heeft 168 pagina's met omslag. Prijs: €18,00. Verkrijgbaar tijdens de presentatie in de Liduina Basiliek en daarna in de erkende (Schiedamse) boekhandel.

ISBN 978-90-8704-487-9.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws