woensdag, 01 april 2015 12:14

Nieuw ontwerp voor de Hoflaan

Voor het bouwrijp maken van de Buitenplaats van Ruytenburch zijn de werkzaamheden in volle gang. Zo worden onder andere rioleringen en bouwwegen aangelegd en werken Stedin en KPN aan voorzieningen als kabels en leidingen in het gebied. Binnenkort starten ook de werkzaamheden in de Hoflaan.

Daar worden eerst de kabels en leidingen verlegd zodat er bomen geplant kunnen worden. Daarna is het straatwerk aan de beurt. Volgens planning moet het deel voor de bestaande woningen aan de Hoflaan klaar zijn voordat de bouwvakvakantie start. Voor de nieuwe inrichting van de Hoflaan heeft de gemeente in overleg met de bewoners een ontwerp gemaakt. Volgens dit ontwerp wordt de Hoflaan een echte laan omzoomd met gras en bomen, parkeerplekken en aan beide kanten een vrijliggend fietspad

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws