woensdag, 12 juli 2017 12:58

Nieuwe baan voor Jan van Ginkel

Schiedam - Jan van Ginkel (51), voormalig gemeentesecretaris van Schiedam, heeft een nieuwe baan. Nadat hij Schiedam verliet ging Jan voor een jaartje aan de slag in Zaanstad. Nu is Jan benoemd tot concerndirecteur en loco-provinciesecretaris voor de provincie Zuid-Holland. Hij volgt Marjon Nooter op, die op 1 september met pensioen gaat.

Jan van Ginkel was ook actief binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Na een periode in het bedrijfsleven werkte hij langdurig bij de gemeente Den Haag. Jan woont in Waddinxveen.

In Schiedam was de boomlange Jan ruim drie jaar gemeentesecretaris: van september 2012 tot januari 2016. 

Bij de Provincie Zuid-Holland komt zijn eerste verantwoordelijkheid als concerndirecteur te liggen bij de bedrijfsvoering van de provincie. Daarnaast gaat hij de koers die de provincie heeft ingezet om meer opgavegericht te werken verder implementeren.

Jan: “Het is voor mij een positieve verrassing om te zien hoe de provincie Zuid-Holland het opgavegericht werken als leidend principe hanteert. Ik draag die sturingsfilosofie van harte. Samen met bestuur, management en medewerkers werk ik er graag aan mee de verdere implementatie ervan vorm te geven. Van bedrijfsvoering vraagt dat om vanuit kwaliteit en zelfbewustheid volop te participeren in de opgaven, van het hele concern vraagt het een cultuur van leren en innoveren. Met elkaar gaat dat lukken. Ik zie er naar uit om met de in- en externe collega’s kennis te maken en er gezamenlijk de schouders onder te zetten.”

Nieuwe baan voor Jan van Ginkel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws