vrijdag, 20 februari 2015 16:07

Nieuwe fractie in raad Schiedam: Janssen

René Janssen is de fractievoorzitter geworden van de nieuwe gelijknamige partij die is ontstaan uit de afsplitsing van het AOV. De fractie Jansen bestaat verder uit C.T.G. van der Tuijn en A.W. van Wingerden. Hiermee komt het aantal fracties in de gemeenteraad van Schiedam op 13 fracties. PopUpTv was bij de persconferentie. Binnenkort is de reportage te zien. 

De drie uit het AOV gestapte raadsleden maakten hun besluit afgelopen woensdag bekend met een persbericht onder embargo tot vandaag 16:00 uur. "Per 20 februari 2015 zullen wij, Arie van Wingerden, Kees van der Tuijn en René Janssen, de fractie van het AOV Schiedam en de partij verlaten en als zelfstandige fractie in de Gemeenteraad van Schiedam verder gaan. De verwachtingen gewekt, voor en na de verkiezingen, zijn niet bewaarheid geworden tijdens de voorbije maanden.
Als zelfstandige fractie zullen wij nog steeds onze betrokkenheid bij de samenleving laten blijken, van oud tot jong, van werknemer tot het midden- en kleinbedrijf, en van sport tot milieu. Wij verheugen ons in de blijvende samenwerking met Bas Meuwsen die aangegeven heeft ons bij te staan met raad en daad. Bas heeft zijn werkzaamheden voor het AOV neergelegd."

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws