dinsdag, 24 maart 2015 20:12

Nieuwe invulling voor de Stadsgehoorzaal

Vandaag is in het persgesprek met wethouder Oosterom de toekomst van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen toegelicht. PopUpTv was er bij en binnenkort kan je op PopUpTv de reportage zien.

Het college van burgemeester en wethouders is in overleg getreden met het culturele veld over het beheer en de inrichting van de nieuwe stedelijke, culturele functies in de Stadsgehoorzaal. Uitkomst van dit overleg is dat De Kroepoekfabriek en KADE40 gevraagd zijn een plan van aanpak op te stellen voor de nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal. Dit plan van aanpak is in juni klaar en wordt bij de voorjaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenwerken

De Kroepoekfabriek en KADE40 bundelen hun culturele expertise. Zij gaan in opdracht van de gemeente werken aan verbinding en ondernemerschap in het culturele veld voor de nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal. Deze aanpak is geheel in lijn met de uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid 'De Creatieve Stad'.

Wethouder Cees Oosterom "We zetten hiermee een stap richting een beter georganiseerd cultuurveld. Beide instellingen zien het als een meerwaarde voor hun eigen organisatie om de Stadsgehoorzaal te exploiteren, maar beseffen dat de werkelijke kans zit in de intensieve samenwerking tussen beide instellingen en met de overige cultuurspelers".

Het komende theaterseizoen

In 2015 blijft de Stadsgehoorzaal beschikbaar voor amateurgezelschappen, voor de professionele artiesten en voor een ieder die gebruik wil maken van de zalen. Het seizoen 2015-2016 wordt in het plan van aanpak opgenomen als een pilotjaar. In juni wordt bekend gemaakt hoe de invulling er mogelijk uit kan gaan zien.

Financiën

Het gebouw komt in technisch beheer bij de gemeente Vlaardingen. Hiervoor is een bestaand budget van € 750.000,-- beschikbaar, waarvan het grootste deel (€ 600.000,--) aangewend moet worden voor rente- en afschrijvingslasten.

Motie ONS.Vlaardingen

Tijdens de behandeling van de begroting op 5 en 6 november 2014 verzocht ONS.Vlaardingen het college via de motie Toekomst Stadsgehoorzaal (M3) onderzoek te doen naar de mogelijke verkoop van het pand Stadsgehoorzaal. Het college heeft de financiële effecten van een mogelijke verkoop van het pand onderzocht. In dit kader is met diverse kandidaten en geïnteresseerden gesproken, waaronder ook met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en IKV Ondernemend Vlaardingen. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot de verkoop van het pand.

Beëindiging BV Stadsgehoorzaal

Op 3 en 5 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders, in zijn rol van enig aandeelhouder, besloten tot de beëindiging van de BV Stadsgehoorzaal per 1 augustus 2015. Met alle medewerkers zijn inmiddels overeenkomsten gesloten om hun dienstverband per die datum te beëindigen. De gemeente begeleidt de medewerkers van werk naar werk.

Begroting 2015: Voorzieningen in de stad blijven open

In de begroting 2015 is aangegeven dat de voorzieningen open blijven, alleen de manier waarop verandert. In het huidige Vlaardingse cultuurveld is de expertise aanwezig om het theatergebouw als professioneel cultureel podium te kunnen exploiteren.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws