donderdag, 10 september 2015 10:39

Nieuwe kansen in de zorg met GPS

Op donderdagmiddag 1 oktober 2015 markeert het Gehandicaptenplatform Schiedam (GPS) zijn herstart met een bijeenkomst voor iedereen met een beperking of chronische ziekte in Schiedam en vertegenwoordigers van de lokale organisaties die op dit terrein actief zijn.

"Er is al veel aandacht besteed aan de problemen die voortvloeien uit de veranderingen in de zorg."  schrijft Theo Schoenmakers, de voorzitter van het platform.  "Wij willen op 1 oktober echter vooral positief insteken en proberen de kansen te ontdekken die uit de ontwikkelingen voortvloeien. Vandaar de titel "Nieuwe kansen". Wij zijn bijzonder verheugd dat de wethouder Wmo, Patricia van Aaken, de hele middag zal bijwonen en zo het belang van ons werkveld onderstreept. Zij zal zowel het openings- als slotwoord uitspreken. Ingrid Lips van Zorgbelang Zuid-Holland zal het hebben over de mogelijkheden die de transitie in de zorg ons kan bieden. Regiomanager Birgit van der Moolen van MEE Rotterdam zal ingaan, op de mogelijkheden die de aanwezigheid van MEE, als behartiger van de belangen van gehandicapten en chronisch zieken, in de wijkondersteuningsteams biedt. Vervolgens zal een vertegenwoordiger van alle organisaties die in Schiedam op dit terrein werkzaam zijn de gelegenheid worden geboden om zich heel kort (in een zin) voor te stellen.

Tijdens een lange pauze zullen deze vertegenwoordigers aanspreekbaar zijn voor alle bezoekers en erna wederom heel kort het meest in het oog springende aandachtspunt presenteren.
2015 is het Liduinajaar. De Heilige Liduina van Schiedam is de patrones van chronisch zieken en gehandicapten. Tegen het eind van de bijeenkomst zal door theoloog en emeritis pastoraal werker Lidwien Meijer aandacht worden besteed aan deze rol van Liduina.

Het GPS is de gemeente Schiedam zeer erkentelijk voor het faciliteren van deze bijeenkomst in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor, Stadserf 1. De bijeenkomst begint om 14.15 uur; de zaal is open vanaf 14.00 uur. Het einde wordt voorzien rond 17.15 uur, waarna de gemeente u nog een drankje aanbiedt. Voorafgaand aan de bijeenkomst en in de pauze is er koffie en thee.

Om de juiste aantallen te kunnen inschatten, verzoeken wij deelnemers zich uiterlijk 24 september aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanzelfsprekend zijn ook de begeleiders c.q. mantelzorgers van mensen met een beperking van harte welkom.

Door een samenloop van omstandigheden hebben de activiteiten van het GPS de laatste tijd op een laag pitje gestaan. Met de hervatting van de wekelijkse spreekuren is na de zomervakantie de individuele belangenbehartiging weer opgepakt. Daarnaast zal het GPS zich in de toekomst vooral richten op de collectieve belangenbehartiging. Het GPS is het aanspreekpunt bij uitstek voor de gemeente over alle zaken die mensen met een beperking betreffen. Het GPS zal activiteiten organiseren om de doelgroep te informeren en te stimuleren tot volwaardige deelname aan de lokale samenleving en bovendien het begrip van de valide Schiedammers voor hun gehandicapte stadgenoten, en daarmee de integratie van mensen met een beperking, trachten te vergroten.

Uw organisatie is bij ons bekend als een van de organisaties die zich beweegt op het terrein van de gehandicaptenzorg. Wij nodigen u hiermee specifiek uit om:

1. aanwezig te zijn op de bijeenkomst uw vertegenwoordiger uw organisatie zeer kort te laten voorstellen;
2. uw vertegenwoordiger in de pauze beschikbaar te laten zijn om door bezoekers te worden aangesproken/bevraagd (indien u beschikt over een banier of dergelijke, kan deze worden geplaatst, vanzelfsprekend is het handig ook folders en dergelijke beschikbaar te hebben);
3. uw vertegenwoordiger na de pauze heel kort het belangrijkste aandachtspunt te laten noemen dat uit de contacten met de bezoekers voortkomt;
4. deze uitnodiging ter kennis te brengen aan uw leden resp. contacten (voor regionale organisaties: voor zover deze in Schiedam woonachtig zijn) en hen te stimuleren aanwezig te zijn.

Met het oog op de leden van de doelgroep die niet in staat zijn om de bijeenkomst zelf te bezoeken, wordt een beroep gedaan op de lokale en regionale media om deze bijeenkomst uitvoerig te verslaan.

Deze bijeenkomst geldt tevens als aanloop naar de Week van de Toegankelijkheid die plaatsvindt van 5 tot en met 10 oktober 2015. Het GPS hoopt dat veel organisaties deze week aangrijpen voor het organiseren van activiteiten.

Wij verzoeken u om ons van deze activiteiten op de hoogte te stellen, zodat wij voor gezamenlijke publiciteit kunnen zorgen en wij elkaar kunnen versterken door het aanboren van een groter bezoekerspotentieel.

Als GPS staan wij aan een nieuw begin. Vol enthousiasme om de belangen van onze achterban te behartigen. Dat kunnen wij echter niet alleen."

Wij hopen daarom op uw betrokkenheid en uw actieve aanwezigheid op 1 oktober a.s.

Nieuwe kansen in de zorg met GPS

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws