dinsdag, 19 mei 2015 20:13

Nieuwe opzet voor de bibliotheek in Vlaardingen

De bibliotheek in de Waalstraat in het centrum van Vlaardingen blijft bestaan. De bibliotheek in de Holy verandert in een kinderbibliotheek. Daarnaast komen er nog twee kinderbibliotheken in de Westwijk en de Babberspolder. Deze kinderbibliotheken bevatten ook een servicepunt voor volwassenen. Het bibliotheekwerk gaat zich richten op jeugd en educatie, het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, het bijdragen aan de zelfredzaamheid en daarmee aan de participatie van haar inwoners. De bibliotheek heeft daarmee een belangrijke sociaal-culturele rol.

De gemeente Vlaardingen heeft een bezuinigingstaakstelling van € 500.000,- op het bibliotheekwerk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de bibliotheek wordt losgemaakt van de gemeentelijke organisatie en samen gaat met een andere bibliotheek. De bibliotheek in Vlaardingen is een van de laatste bibliotheken in Nederland die nog onderdeel is van een gemeentelijke organisatie.

Het college onderzoekt het samengaan met Bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland. Door een andere indeling van de bibliotheek en los te gaan van de gemeentelijke organisatie hoeft deze bezuiniging niet te leiden tot grootschalige afbraak. De bibliotheek kan samengaan met een andere bibliotheek en makkelijker fondsen en sponsoren werven. De gemeente blijft de bibliotheek wel financieel ondersteunen.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws