dinsdag, 31 maart 2015 11:20

Nieuwe Rekenkamercommissie Maassluis benoemd

Eind 2014 heeft de gemeenteraad besloten de Rekenkamerfunctie voor de gemeente Maassluis zelfstandig te blijven uitvoeren en een wervingsprocedure te starten voor de externe leden en voorzitter. De Rekenkamercommissie heeft als taak om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de activiteiten van haar gemeente te onderzoeken. Elke gemeente is verplicht een rekenkamer te hebben.

Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad alle leden van de rekenkamercommissie benoemd. De interne leden zijn de heer J.J.M. Dolstra en de heer P.H. van Velzen. De heer Dolstra was ook in de vorige periode lid van de rekenkamercommissie.

Als externe leden zijn de heer F.H. Buddenberg benoemd tot voorzitter en de dames J. du Pon en B. Rook tot lid van de Rekenkamercommissie Maassluis. Nu de leden van de Rekenkamercommissie officieel benoemd zijn kan zij starten met haar onderzoekswerkzaamheden.

De heer F.H. Buddenberg is de afgelopen 27 jaar zeer actief geweest binnen het lokaal openbaar bestuur. Eerst als raadslid en wethouder in Zoetermeer en vervolgens als burgemeester in Sassenheim en Pijnacker-Nootdorp. Op dit moment stelt hij zijn kennis en ervaring beschikbaar via zijn consultancy bureau.

Mevrouw J. du Pon is afgelopen tien jaar werkzaam geweest als afdelingshoofd Zorg, Cultuur en Sport in de gemeente Amersfoort. In haar loopbaan heeft zij zeer regelmatig te maken gehad met beleids- en evaluatieonderzoeken. Zij wil haar kennis en ervaring graag inzetten voor deze maatschappelijk relevante functie.

Mevrouw B. Rook heeft veel gemeentelijke ervaring. Zij is werkzaam als afdelingshoofd bedrijfsvoering, Advies en Services bij de gemeente Westland en heeft veel ervaring met het verrichten van onafhankelijk onderzoek en het beoordelen van onderzoeksopzetten en rapportages. Vanuit haar rol als lid van de rekenkamer wil zij graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit van het beleid en de bedrijfsvoering van de lokale overheid.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws