vrijdag, 23 september 2016 09:20

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam heeft per 1 september 2016 een aantal nieuwe leden. De wisseling heeft te maken met het verstrijken van de zittingstermijn van enkele leden.

De nieuwe samenstelling:
· Pascal Visée, voorzitter | consultant en diverse commissariaten
· Henriëtte van der Linden | vicevoorzitter | voormalig directeur Instituut Collectie Nederland
· Jeroen Princen | secretaris | advocaat en partner bij Ploum Lodder Princen
· Ton de Vos | lid | voormalig directeur dienst Kunst en Cultuur Rotterdam en -gemeenteraadslid Schiedam
· Marieke Sanders-ten Holte | lid | collectioneur, oud-lid Europees Parlement en voorzitter Stichting Reprorecht

Aftredende leden:
· Antoon Ott | secretaris | directeur Artilaw
· Stijn Reijnders | lid | universitair hoofddocent Cultureel Erfgoed en onderwijsdirecteur Erasmus School for History, Culture and Communication

Met ingang van 8 mei 2016 is directeur/bestuurder Deirdre Carasso verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van het algemene en financiële beleid volgens de Code Cultural Governance.

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws