Nieuwe sporthal voor de Westwijk
dinsdag, 02 juni 2015 16:08

Nieuwe sporthal voor de Westwijk

Er komt een nieuwe sporthal op het Erasmusplein en de sporthallen aan de Frank van Borselenstraat worden gesloopt. Dat is één van de plannen die in de nieuwe ontwikkelingsvisie voor het centrum van de Westwijk staat. De visie is uitgangspunt voor de woningbouw en de bouw van een nieuwe sporthal aan het Erasmusplein. De visie is een nadere uitwerking van het Actieplan Wonen.

De ontwikkelingsvisie is samen met woningcorporatie Waterweg Wonen opgesteld. In de visie zijn specifieke locaties benoemd die een belangrijke rol spelen voor de toekomst van de Westwijk: het Erasmusplein, de Sporthal/Valkenhoflocatie en de Floris de Vijfdelaan. Naast deze locaties wordt ook de mogelijkheid bekeken voor een particulier initiatief voor de bouw van een verenigingshal aan de Claudius Civilislaan.

Levendig verblijfsplein
Het Erasmusplein moet een verblijfsplein worden met daar omheen voorzieningen die bijdragen aan de levendigheid op en rondom het plein. Er komt een nieuwe sporthal, waarmee de oude sporthallen aan de Frank van Borselenstraat kunnen vervallen. Die zijn verouderd en te klein. Naast de nieuwe sporthal komt er ook woningbouw, gedacht kan worden aan appartementen, aan het Erasmusplein. Als alles volgens planning verloopt wordt de nieuwe sporthal in 2018 geopend.

Als de nieuwe sporthal is geopend worden de oude sporthallen gesloopt. Dan kunnen ook de woningen van het Valkenhofcomplex worden gesloopt. Waterweg Wonen heeft de sloop in 2018 gepland. Ook het woon- en winkelcomplex aan de Floris de Vijfdelaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. Op de vrijgekomen grond van beide complexen komt nieuwbouw. Op de Valkenhoflocatie zullen naast appartementen ook eengezinswoningen worden gerealiseerd. Op de Floris de Vijfdelaan zullen naar verwachting eveneens eengezinswoningen worden gebouwd. Het voornemen is om een deel van de eengezinswoningen in de sociale huursector te realiseren.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws