maandag, 01 februari 2016 08:31

Nieuwe subsidies asbest verwijderen

Vanaf 4 januari 2016 geldt, vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. De subsidie is beschikbaar voor particulieren, (agrarische) ondernemingen en non-profit organisaties.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Om de risico’s voor de gezondheid te beperken, is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Meer informatie hierover vindt u op de website: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Foto: Milieucentraal

Nieuwe subsidies asbest verwijderen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws