woensdag, 25 maart 2015 11:26

Nieuwe werkzaamheden Wilgenrijk

In Wilgenrijk, het nieuwe woongebied in Maassluis, starten eind maart 2015 de voorbereidende werkzaamheden voor het rioleringssysteem.

De werkzaamheden vinden - nog voor het broedseizoen en het voorjaar - plaats in de Kwartellaan en de Merellaan in Maassluis en bestaan uit het verplanten van bomen.

Aanleg hoofdleiding riolering

De hoofdleiding van de riolering wordt aangelegd in de berm van de Kwartellaan en vervolgens aangesloten op het gemaal aan de Merellaan. De werkzaamheden voor de aanleg van het rioleringssysteem starten in het najaar van 2015.

Verplanten bomen

Op de locatie waar de leiding komt te liggen, staan nu enkele bomen. Op maandag 23 en dinsdag 24 maart worden deze vakkundig enkele meters verplant richting de slootkant en gelijkmatig verdeeld over de strook tussen de Burgemeester Schwartzlaan en de Westlandseweg.

Omgevingsvergunning

Voor het verplanten van de bomen is op 23 december 2014 door de Gemeente Maassluis een omgevingsvergunning afgegeven.

Meer informatie

Op www.wilgenrijk.nl vindt u meer informatie over de plannen in het gebied.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws