zaterdag, 07 januari 2017 20:08

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Lamers 7 januari 2017

Schiedam - Burgemeester Lamers van Schiedam heeft vandaag zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Hier de letterlijke tekst:

Dames en heren, jongens en meisjes, Namens het gemeentebestuur wens ik u en uw naasten een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. 2017 wordt een jaar waarin wij – Schiedammers, ondernemers, maatschappelijke partners, ambtenaren, bestuurders én politici - met elkaar verder werken aan de stad Schiedam.

Ik wil vandaag een paar thema’s met u doornemen, maar voordat ik dat doe wil ik kort stilstaan bij de afgelopen jaarwisseling. In het algemeen is deze rustig verlopen. Dat is te danken aan de intensieve samenwerking tussen verschillende diensten en inwoners. Achter de schermen is dit keer opnieuw veel inzet gepleegd om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Het resultaat mag er zijn, maar helaas werd er toch al in de middag vuurwerk afgestoken, terwijl dit pas in de avond mag. Ik vind dat onbegrijpelijk. Iedereen zou het toch moeten kunnen opbrengen om te wachten met het afsteken van vuurwerk? Het zorgt voor grote overlast. Daarnaast was een aantal maatregelen nieuw, zoals de uitbreiding van de vuurwerkvrije zones en de proef met de geluidsensoren. Nieuwe maatregelen vragen gewenning maar het mag niet betekenen dat regels overtreden worden. Wij zullen evalueren wat goed werkte en wat beter kan.

Terug naar vandaag. Deze nieuwjaarsbijeenkomst is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten te maken en elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het is ook een gelegenheid om kennis te maken met de bijzondere talenten en kwaliteiten van onze stad. Vorig jaar openden wij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst het themajaar‘Schiedammers Maken....’. Daar stonden de vele talenten van de stad centraal. Dat zetten wij dit jaar gewoon voort. Niet specifiek als themajaar, maar het maken als vast kenmerk van Schiedam.

Zo zal het u niet ontgaan zijn dat er voor wat betreft sport in Schiedam heel wat aan de gang is. Schiedam mag zich prijzen met de vele talentvolle sporters op hoog niveau. Dit werd zojuist opnieuw bevestigd met de prijsuitreiking van de jaarlijkse sportverkiezing. Voor wie het gemist heeft: Judoster Shannon van de Meeberg is talent van het jaar, boksster Nouchka Fontijn sportvrouw en de cricketers van Excelsior’20 sportploeg van het jaar. De bijzondere prestatieprijs ging naar vrijwilligerster Miep Kerklaan. Nog een hartelijk appauls voor de prijswinnaars.

Met de opening vorig jaar van het Sportpark Willem-Alexander bovenop de A4 hebben we een prachtige breedtesport-accommodatie voor zowel clubs als recreanten. En ook andere sportvelden in Schiedam worden toekomstbestendig gemaakt, zoals voor het hockey, zodat de clubs een goede toekomst hebben. En dat Schiedam goede sporters voortbrengt hebben wij op de afgelopen Olympische Spelen kunnen zien. Dit jaar blijft sport een belangrijk thema in de stad. Voor onze clubs en sporters, maar ook voor recreanten én voor de doorontwikkeling van Schiedam. Want het verhuizen van clubs biedt weer mogelijkheden voor ontwikkelingen op de woningmarkt door de realisatie van woningen op de voormalige sportcomplexen.

We pakken door met een offensief op de woningmarkt; dit is één van de sleutels om de sociale stijging van Schiedammers te bevorderen, mogelijkheden te creëren, kansen te benutten en de stad in sociaal en economisch opzicht verder te ontwikkelen. De komende jaren werken wij hier heel gericht aan. We doen dat zoveel mogelijk in samenhang met andere ontwikkelingen en in samenwerking met de stad. Communicatie en participatie zijn essentieel in deze samenwerking. Inspirerende voorbeelden hiervan zijn de aanpak van de Wetenschappersbuurt, omgeving Parkweg en Fabriplein. Door middel van open communicatie en samenwerking met de Schiedammers komen belangen en dilemma’s op tafel. Maar ook meerder oplossingsmogelijkheden. We zien dat deze vorm van samenwerking goed loopt. We zien de stad er van opknappen en een stad worden die klaar is voor de toekomst en ruimte biedt aan allerlei inwoners. Jong en oud. Gezin of alleenstaand.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Een ander onderwerp dat wij in 2017 gaan tegenkomen is de meer intensieve samenwerking tussen diverse partijen in de stad. Ik noem dat specifiek omdat het dit jaar nog concreter wordt. We zijn daar al mee bezig en gaan daar dit jaar nog verdere stappen in maken. Het bestuur is er klaar voor. Minder institutioneel, meer aansluitend bij de belevingswereld van inwoners en ondernemers. Open staan voor vernieuwing betekent het nieuwe werkvormen introduceren, zoals het Nieuwe Stadserf en de Speakerscorner. Het gezamenlijk op zoek gaan naar soms nieuwe manieren van werken, met als consequentie dat we al vallend en opstaand van elkaar leren. We moeten voorkomen dat we naar een democratie van de mondigste burger. Daarom moeten we ervoor zorgen het belang van anderen goed in beeld te hebben en te houden. Dat is het algemeen belang.

Wij zijn daarbij een overheid die samenwerkt met tal van maatschappelijk betrokken partijen en deze faciliteert. En een toegankelijke overheid, die openstaat voor iedereen.

Beste aanwezigen, tot slot,

We leven in een onrustige tijd. Helaas volgen de negatieve gebeurtenissen zich in hoog tempo op, tot op de dag van vandaag. Belangrijk vind ik echter dat wij ons juist nú niet in allerlei hokjes van goed en kwaad laten duwen. Vertrouwen in de democratie is nodig. Vertrouwen in de samenleving blijft essentieel. We moeten waken voor polarisering. Dat is een te eenvoudig middel om problemen te benoemen maar geen oplossingen te bieden. Dat vertrouwen is in een stad als Schiedam essentieel. Een stad waar –al eeuwen lang- zoveel verschillende soorten mensen wonen en zich vestigen. Natuurlijk moeten wij onze ogen niet sluiten. Er zijn ernstige problemen in de wereld, er zijn mensen die niets anders willen dan de samenleving ontwrichten. Ze mogen daar niet in slagen. Niet als versplinterde partijen tegenover elkaar gaan staan, maar aanpakken en hard optreden waar nodig en niet iedereen over één kam scheren. Ik heb er vertrouwen in dat wij dat in Schiedam kunnen.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en wens u een mooi jaar toe.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Lamers 7 januari 2017

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws