maandag, 23 maart 2015 20:59

Nieuwlandplein Schiedam op de schop

Vanaf 30 maart 05.00 uur gaat de gemeente het Nieuwlandplein opnieuw inrichten. Dit is nodig om het overzicht en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te vergroten. De uitvoering duurt tot uiterlijk 18 april 07.00 uur.

De uitvoering vraagt een volledige afsluiting van het Nieuwlandplein voor alle verkeer. Door langere werkdagen, het combineren van werkzaamheden en het tegelijk uitvoeren van taken duurt de afsluiting van het Nieuwlandplein zo kort als mogelijk. Er wordt gewerkt op maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur (regulier) met de mogelijkheid tot doorloop tot 22.00 uur. De laatste vier dagen worden, indien nodig, 24-uursdiensten gedraaid.

Omleidingen

Hulpdiensten en de RET buslijnen kunnen gebruik blijven maken van het Nieuwlandplein. Al het overige verkeer wordt met borden omgeleid. De belangrijkste omleidingroute voor autoverkeer loopt via de 's-Gravelandseweg (beide richtingen).

Fietsverkeer en voetgangers krijgen eigen omleidingroutes die dicht bij het plein blijven. Zo blijft de omloop- of rijtijd beperkt. Het winkelcentrum Nolenslaan blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

De nieuwe inrichting

Het aangepaste Nieuwlandplein wordt overzichtelijker en veiliger. De fiets- en voetgangersoversteekplaatsen komen verder van de rotonde te liggen. Dit verbetert het overzicht voor alle gebruikers. Er worden verschillende snelheidsbeperkende maatregelen genomen, te weten: nieuwe drempels, verkorten van de opstelstroken voor afbuigend verkeer, versmallen van de rijbanen en verduidelijking van de belijning. Fietsers en voetgangers kunnen hierdoor makkelijker en veiliger oversteken.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws