woensdag, 18 maart 2015 08:03

Nog voor enkele startersleningen geld beschikbaar in Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft op dit moment nog ongeveer 100.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. De leningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt met een laag inkomen. In oktober 2013 hervatte de gemeente het verstrekken van de leningen. Vanaf oktober 2013 tot nu zijn er tien startersleningen verstrekt. Voor twee leningen loopt op dit moment een aanvraag.

Het Rijk legde in de afgelopen periode bij elke lening die de gemeente verstrekte de helft bij. De rijksbijdrage eindigt echter per 1 mei aanstaande. Uitgaande van de maximale hoogte van een starterslening van 25.000 euro kan de gemeente met een rijksbijdrage nog acht en zonder een rijksbijdrage nog vier startersleningen verstrekken. Daarna is het budget op. Naar verwachting kan de gemeente over drie jaar weer nieuwe leningen verstrekken, als er door aflossing van eerder verstrekte startersleningen weer een substantieel budget van 400.000 euro beschikbaar is voor nieuwe leningen.

Hoe werkt het?

De startersleningen zijn bedoeld voor de mensen met de laagste inkomens, omdat deze starters mede zorgen voor de doorstroming op de woningmarkt. De startersleningen gaan uit van de volgende voorwaarden: de maximale verwervingskosten van de woning zijn 160.000 euro en de maximale hoogte van de starterslening is 25.000 euro.

De startersregeling maakt het mogelijk voor starters op de woningmarkt om een woning te kopen. De lening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van een woning en de hypotheek die een starter op basis van zijn inkomen kan krijgen. De starterslening is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Groeit het inkomen na verloop van tijd, dan gaat het betalen van rente en aflossing hiermee in de pas lopen. De startersleningen worden verstrekt via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), waarmee de gemeente Vlaardingen afspraken heeft gemaakt. Het aanvragen loopt via hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs die contact opnemen met de gemeente.

Starterleningen succesvol

Het verstrekken van de startersleningen bleek eerder al een groot succes. In de periode 2006 - 2011 konden 115 Vlaardingse woningzoekenden een huis financieren met behulp van een starterslening.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws