dinsdag, 23 augustus 2016 18:54

Noodverordening autobranden Vlaardingen beëindigd

Vlaardingen - De noodverordening Vlaardingen is van rechtswege beëindigd. De noodverordening die inging op 17 mei 2016 en op 12 juli 2016 verlengd is, liep van rechtswege af op 23 augustus om 04:00 uur. In deze periode zijn er drie autobranden geweest. Na afstemming met de politie en het openbaar ministerie geeft dit aantal onvoldoende grond om de noodverordening te verlengen.

Tijdens de noodverordening was het niet toegestaan ’s nachts rond te lopen met voorwerpen die kunnen worden gebruikt om brand te stichten, zoals brandbare en brandversnellende vloeistoffen, brandlonten of brandontstekers. Als er een redelijk vermoeden bestond dat iemand zulke spullen bij zich had, kon de politie preventief fouilleren en bijvoorbeeld vragen een tas te openen of zakken te legen. In de periode van de noodverordening was er voor de politie aanleiding om 92 keer personen te controleren. Hierbij zijn geen goederen aangetroffen waarvan kon worden aangenomen dat deze gebruikt konden worden voor het stichten van brand. De noodverordening gold voor heel Vlaardingen van 23.00 tot 04.00 uur ’s nachts.

Noodverordening autobranden Vlaardingen beëindigd

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws