zondag, 29 maart 2015 09:30

Omleidingen en extra reistijd door afsluiting Nieuwlandplein

Vanaf maandag 30 maart 05.00 uur wordt het Nieuwlandplein afgesloten voor alle verkeer (behalve hulpdiensten en bussen). Na een reeks van ongelukken gaat de gemeente het plein rigoureus onder handen nemen. De afsluiting van dit belangrijke verkeersknooppunt in Schiedam zal voor de nodige filevorming op de omleidingsroutes gaan zorgen. De omleidingen worden met borden aangegeven.

omleidingen

De omleidingsroutes voor het autoverkeer lopen over de Burgemeester Van Haarenlaan, BK-Laan/Broersvest, 's Gravenlandseweg/Zwaluwlaan, Churchillweg/Laan van Bol'Es en A20.  De hinder wordt ingeschat als ernstig: 10 tot 30 minuten vertraging.
Fietsverkeer en voetgangers krijgen eigen omleidingsroutes die dicht bij het plein blijven. Zo blijft de omloop- of rijtijd beperkt. Het winkelcentrum Nolenslaan blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

afsluitingen

Het Nieuwlandplein wordt overzichtelijker en veiliger. De fiets- en voetgangersoversteekplaatsen komen verder van de rotonde te liggen. Dit verbetert het overzicht voor alle gebruikers. Er worden verschillende snelheidsbeperkende maatregelen genomen, te weten: nieuwe drempels, verkorten van de opstelstroken voor afbuigend verkeer, versmallen van de rijbanen en verduidelijking van de belijning. Fietsers en voetgangers kunnen makkelijker en veiliger oversteken.

inrichting

Door langere werkdagen, het combineren van werkzaamheden en het tegelijk uitvoeren van taken is de uitvoeringstijd (en dus afsluitingsduur) teruggebracht van 9 naar 3 weken. Er wordt gewerkt op maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur (regulier) met de mogelijkheid tot doorloop tot 22.00 uur. De laatste vier dagen draaien de uitvoerders indien nodig 24-uurs diensten. De aard van de werkzaamheden (met zwaar transport) en het vele kwetsbare fietsverkeer en voetgangers, vraagt om een volledige afsluiting van het Nieuwlandplein tijdens de uitvoering. Alleen de hulpdiensten en de RET buslijnen kunnen gebruik blijven maken van het verkeersplein. Al het overige verkeer wordt met borden omgeleid via omliggende routes. Fietsverkeer en voetgangers krijgen eigen omleidingsroutes. Het winkelcentrum Nolenslaan blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Om vertraging te voorkomen kunt u vooraf uw gasten of toeleveranciers informeren over de omleiding.

De uitvoering duurt tot uiterlijk 18 april 07.00 uur.

Afbeeldingen: Gemeente Schiedam/Andes/LTC/Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws